Blåser i mobilkriminalitet

Blåser i mobilkriminalitet

Datakriminelle finner stadig nye veier for å utnytte sårbarheter, men norske ledere tar ikke mobilsikkerhet på alvor.

Hele 86 prosent av norske næringslivsledere mener at deres mobiltelefoner ikke er en sikkerhetstrussel for sin bedrift. Dette viser en undersøkelse gjennomført av F-Secure.

Stadig flere mobiltelefoner er utstyrt med mulighet for blant annet å lese og sende e-post. Dette medfører økt risiko for at sensitiv informasjon kan havne i gale hender. I løpet av det første kvartalet av 2009 har vi sett verdens første tekstmeldingsvirus. Sms-ormen, Sexy View, angriper smarttelefoner, og bruker lagrede kontakter til å spre seg. Her hjelper det ikke med signatursjekken som er ment å sikre de nyeste telefonene på markedet.

– Dette bør være et varsko til næringslivet om å ta sikkerheten på alvor. Datakriminelle finner stadig nye veier for å utnytte sårbarhet, det være seg via data- eller telenettverk. Dette krever årvåkenhet, spesielt fra ledere i næringslivet, mener Dag-Arne Jerstad, norgesansvarlig i F-Secure, i en pressemelding.

Mobilkriminalitet

Svarene fra undersøkelsen viser at svært få mener at de har sensitiv forretningsinformasjon på sine mobiltelefoner. Kun 25 prosent mener dette.

– Til tross for at få mener at de har informasjon lagret på sine telefoner som kan utsette deres virksomheter for sikkerhetsrisiko, er det grunn til å ta sikkerheten på alvor. Vi ser stadig nye former for nett- og mobilkriminalitet. Derfor er det viktig å være oppmerksom på dette og å sikre mobiltelefonene mot innbrudd fra uvedkommende, fastslår Jerstad.

72 prosent av lederne svarer at de ikke har sperre- eller fjernslettingsløsning på sine mobiltelefoner. 10 prosent vet ikke om de har slike løsninger installert.

Sensitiv

Det at ledere i næringslivet ikke ser på mobiltelefonen som en reell sikkerhetsrisiko i forhold til sensitiv forretningsinformasjon, er nok en årsak til at så få ikke har denne typen sikkerhetsløsninger på sine telefoner.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for F-Secure blant 600 næringslivsledere i Norge.