Det blir ingen DLD

Det blir ingen DLD

Det er ikke satt av penger til det omstridte Datalagringsdirektivet i statsbudsjettet.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag er det ikke satt av penger til det omstridte Datalagringsdirektivet.

Fra Finansdepartementet heter det at ettersom EU-domstolen har kjent Datalagringsdirektivet som ugyldig, vil regjeringen gå grundig igjennom EU-dommen for å se om det er behov for å gjøre endringer i de norske reglene som ble nedlagt i april 2011.

Det vil heller ikke fremmes forslag om kostnadsfordelingsmodell fra Stortinget denne våren, og Datalagringsdirektivet vil altså ikke tre i kraft fra 1. juli i år, slik som planen opprinnelig var.

Regjeringen foreslår samtidig å redusere bevinglinger til justis- og beredskapsdepartementet med til sammen 115,5 millioner kroner i 2014.

- Pengene bør gå til politiet

Øystein Jakobsen, partileder i Piratpartiet, mener at ettersom Datalagringsdirektivet er lagt på is, så er det også helt naturlig at det ikke er avsatt penger til formålet i Statsbudsjettet heller. Han håper at pengene omfordeles til andre it-prosjekter av høy viktighet, da eksempelvis politiet eller nødnettet.

- I politiet har de et stort behov for oppdaterte it-systemer, de har ikke behov for datalagring. Politiet har rikelig med systemer som trenger overhaling, mener Jakobsen.

Han er selvsagt også glad for å se at Datalagringsdirektivet nå sakte, men sikkert, avgår med døden, og at det ikke kommer til å gjenoppstå i ny drakt, med nytt språk.

- Vi håper jo at de ikke starter en ny prosess for å gjenopplive datalagringsdirektivet med nytt navn, sier han, og påpeker at regjeringen tidligere har uttalt at de ønsker å se på hvordan de kan oppnå det samme, og at det trengs regler på området.

- Men det er mange regler på plass allerede, blant annet at innsamlet data bare skal brukes til det formålet de samles inn for, og deretter slettes, legger han til.

Jakobsen håper også at regjeringen benytter anledningen grunnlovsåret til å finne tilbake til idealene om personlig frihet og privatliv, slik det engang var.

- Alle skritt vi tar videre må handle om å gjenfinne personlig frihet og privatliv, avslutter han.

Les om:

Sikkerhet