- Bombrikker lekker personinfo

- Bombrikker lekker personinfo

Datatilsynet mener at Statens Vegvesen lurer norske bilister.

Datatilsynet mener at Statens Vegvesen har unnlatt å gi utførlig og nødvendig informasjon om lagringen av passeringsopplysninger i AutoPASS-systemet.

Både i Datatilsynet, Personvernnemnda og i Samferdselsdepartementet har det vært lagt til grunn at passeringsopplysningene slettes så raskt som mulig etter at faktura er betalt.

Det er også lagt til grunn at de som ønsker det, kan inngå en avtale om at opplysningene slettes senest etter 72 timer. Det mest alvorlige er likevel at de ca. en million brukerne av AutoPASS ikke er blitt aktivt informert om at passeringsbrikken på frontruten også er en lagringsenhet som lagrer opplysninger om tid og sted for de 100 seneste passeringene, mener tilsynet.

- Det er neppe noen overdrivelse å antyde at sansen for personvern ikke er særlig iøynefallende i Statens Vegvesen, sier direktør i Datatilsynet, Georg Apenes i en pressemelding..

– Det er greit nok at bilister flest som har AutoPASS installert synes det er ålreit at deres passeringer registreres. Men det er, etter min mening, ikke like greit at de ikke er blitt gjort oppmerksom på at registreringsomfanget og registreringstiden er dramatisk mye mer omfattende enn hva Vegdirektoratet har latt oss forstå, sier Apenes.

Les mer på Datatilsynets websider .

Les om:

Sikkerhet