Bred front mot id-tyveri

Bred front mot id-tyveri

Næringslivet og det offentlige trapper opp kampen mot datakriminelle. Norsis-leder Tore Orderløkken skal kartlegge id-tyverier.

Manglende oversikt over elektroniske identitetstyverier er et problem, både for myndighetene og næringslivet. Tirsdag sparket derfor Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) i gang kampen mot datakriminelle med et møte mellom sentrale aktører i privat og offentlig sektor.

Det er en bred front som nå samler seg for å kartlegge omfanget av id-tyverier i Norge og forebygge den type kriminalitet. Foruten Norsis er Datatilsynet, Økokrim, Kripos, Politidirektoratet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Forbrukerombudet og Nav med på laget.

LES OGSÅ: Skal telle id-tyverier

LES OGSÅ: Identitetstyveri når nye høyder

- Alle er enige om at dette er en viktig problemstilling. Vi jobber nå videre med dette for å få ut informasjon, kartlegge og få statistikk og samtidig påvirke bransjen, sier Tore L. Orderløkken, leder for Norsis.

Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge på 200.000 kroner.

Trenger egen paragraf

Orderløkken mener det er et komplekst bilde, med både juridiske, teknologiske, forretningsmessige og menneskelige aspekter. For å få oversikt, er det politiet som må være kilden.

- I dag er det kun enkelte tilfeller av id-tyveri som blir anmeldt. Når det først blir det, er det vanskelig for politiet med de systemene de har i dag å hente ut god statistikk. Det er derfor en programmeringsjobb som må gjøres, sier Orderløkken.

LES OGSÅ: Tar opp sak mot Talkmore etter påtrykk

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har heller ingen oversikt over potensielle tap som følge av id-tyveri, og ønsker bedre lovverk.

- Slik det er i dag registreres id-tyveriene under dokumentfalsk eller andre lover som er mer ullne. Vi vil ha en egen paragraf for id-tyveri, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i FNH.

- Det er et kjempestort problem. Det var bred enighet på møtet i dag om hvilke saker man skulle gå videre med. Det ble klart at det er viktig å få med flere aktører, blant dem Folkeregisteret. Det er ennå tidlig i prosessen, og det er flere utfordringer av både lovmessig og teknologisk art, sier Neverdal.

Ta det ved roten

FNH har i en periode hatt en egen arbeidsgruppe, tilsvarende den Norsis har tatt initiativet til, som har jobbet med denne typen problemstillinger.

- Selv om det ikke finnes noen oversikt, er det alvorlig for dem det gjelder. Det er et økende problem, og det er derfor viktig å gjøre noe nå, før det får etablert seg skikkelig i Norge, sier Neverdal.

Neste møte i prosjektgruppen vil være på konferansen Sikker info på Gjøvik i begynnelsen av april.

LES OGSÅ: Id-tyveri mer pop enn narko

Les om:

Sikkerhet