Britisk veto mot nettnøytralitet

Britisk veto mot nettnøytralitet

Vil «beskytte barna mot upassende materiale på nett».

Den store digitale kampen i år har så langt handlet om nettnøytralitet, altså om nødvendigheten av å lovfeste digitale «menneske- og forbrukerrettigheter» for internett. Debattene raser både i EU såvel som i USA.

Tidligere i år stemte Europaparlamentet for å lovfeste prinsipper om nettnøytralitet. Nøkkelbegreper som at tilgangsleverandører skal behandle all netttrafikk likt, og ikke ta betalt av innholdsleverandører for å prioritere trafikk til dennes tjenester for sine kunder.

Men før de nye bestemmelsene kan tre i kraft må samtlige EU-medlemsland innføre lovgivningen hos seg selv.

Maktkamp om internett

Nå ser det ut som at Storbritannia kan blokkere hele prosessen, og den britiske regjeringen har gitt signaler om at de kan legge ned veto mot de nye bestemmelsene, skrvier nettstedet The Daily Dot.

Årsaken er at lovfestet nettnøytralitet kan «begrense den britiske regjeringens muligheter til å blokkere ulovlig materiale». Under EU-reglene vil det nemlig bare være domstoler som kan tillate blokkering av innhold, ikke lovgivende bestemmelser - slik det opprinnelig het i de nye bestemmelsene.

I den opprinelige teksten heter det at innhold kan blokkeres ved å «implementere en lovgivende bestemmelse eller en rettskjennelse, eller hindre eller vanskeliggjøre alvorlige forbrytelser», ifølge nettstedet RT.com.

I den nye, gjeldende versjonen er delen om «lovgivende bestemmelse» fjernet, en klar begrensning for at den nasjonale politiske ledelsen selv skal få bestemme hva som er «upassende» og ulovlig innhold på nettet.

Det er denne maktkampen mellom EU og nasjonal lovgivning som tilsynelatende er kjernen i Storbritannias motsigelser mot de nye bestemmelsene.

Skal «beskytte barna»

Spøkelset som viftes fra maktens tinder i slike tilfeller, er selvsagt barnepornoen. Ifølge nettstedet Buzzfeed skal en talsperson for regjeringen blant annet ha sagt at:

- Vi støtter ikke et forslag som innebærer at vi ikke kan håndheve våre lover, inkludert blokkering av bilder av mishandling av barn.

Storbritannias kultur- og kommunikasjonsminister, Ed Vaizey, bekrefter regjeringens stilling, ifølge Buzzfeed:

- La meg være klar på at vi ikke vil samtykke til eventuelle forslag som begrenser foreldres mulighet til å beskytte sine barn mot upassende innhold på nettet.

Han sier videre at han ikke tror Europaparlamentets intensjon å «begrense» forslaget på en slik måte, og at Storbritannia vil jobbe med de andre medlemslandene i EU, Europakommisjonen og Europaparlamentet for å «levere en endelig pakke som fremmer et åpent, trygt og sikkert internett».

Les om:

Sikkerhet