Buypass identifiserer dobling i resultatet

Buypass identifiserer dobling i resultatet

Smartkort og sikre betalingsløsninger lønner seg stort for Buypass

Over to millioner nordmenn har smartkort fra Buypass. Mange har det i samband med spillerkort fra Norsk Tipping, men med femten millioner transaksjoner i måneden er det flere enn iherdige spillere som bruker løsningene. Disse transaksjonene innebærer både eidentifikasjon, signering og betaling.

Brukerallene er hentet fra Buypass, som nylig har sluppet halvårstallene for 2009. En nær dobling av resultatet er fasit i første halvår. Det endte på 27 millioner kroner, en vekst på 13 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Tallene reflekterer vekst på flere områder, særlig i kundevolum og aktivitet, som igjen betyr økt bruk av ID-transaksjoner og e-signatur samt økte betalingsvolumer. Veksten gjør seg gjeldende i alle våre kanaler, både internett, mobil og filialnett, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass.

Buypass har satset sterkt inn mot offentlig sektor som leverandør av identifikasjon og esignaturløsninger, spesielt rettet inn mot helsesektoren. Dette innebærer blant annet sikker identifikasjon og digital signering i velferdsetaten NAV. De leverer også sikker identifikasjon til St. Olavs Hospital i Trondheim for raskere og sikrere tilgang til pasientinformasjon for de ansatte der.

Første halvår 2009 etablerte også selskapet seg som den eneste norske, godkjente utsteder av sikre SSL-sertifikater.

Nyeste helårsresultat viser at Buypass omsatte for 131,2 millioner kroner for hele 2008, med et resultat før skatt på 40,8 millioner kroner. Dette var opp 19,7 millioner fra 2007, og viser at veksttrenden holder seg for selskapet så langt.

- Selv om klimaet for økonomisk vekst er forverret, har vi tro på at Buypass vil fullføre 2009 med den samme positive utviklingen vi har sett til nå, avslutter Lindstøl.

Les om:

Sikkerhet