CA helt ut av anti-skadevare

CA helt ut av anti-skadevare

Dårlige tall og yteevne sender internettsikkerhet ut av selskapet.

Ferske kvartalstall fra CA Technologies følges av en annonsering om at de selger ut antiskadevarevirksomheten sin.

Kjøper er spekulantene i Updata Partners, som planlegger å starte et nytt firma, Total Defense. Det er produktene innen antiskadevare, portvaktskannere og vertsbasert inntrengingsvern som forsvinner ut. CA beholder identitets- og tilgangsadministrasjonsverktøyene som tidligere lå i samme divisjon.

Nedover

Antiskadevarevirksomheten supplerte sikkerhetsproduktene selskapet har i sikkerhetskopiering og systemadministrasjon. Med to separate antivirusskannere oppdatert i to miljøer kombinert inn i én applikasjon, var deres antivirusdesign nyskapende ved årtusenskiftet.

Siden da har antall kunder og yteevnen gått jevnt nedover. Bunn ble nådd når de ikke lenger oppnådde elementær sertifisering av uavhengige antiskadevaretestere.

I dag er det 60.000 virksomheter kloden rundt som bruker antiskadevareverktøyene fra CA. Til tross for sterk innsats har CA ikke klart å komme inn blant de fire store leverandørene i dette markedet.

- Internettsikkerhet har de siste årene vært skilt ut som et eget forretningsområde håndtert av eksterne distributører både i Norge og internasjonalt, da dette ikke har vært del av CA Technologies' hovedstrategi. Derimot har sikkerhetsområdet innenfor identitetssikkerhet og tilgangssikkerhet, samt autentisering vært og er fremdeles et hovedsatsningsområde i CA Technologies. Oppkjøpene som har blitt gjennomført de siste årene er knyttet til sikkerhet og cloud computing som styrker de strategiske satsingsområdet til selskapet, skriver Solveig Kristiansen i en epost til Computerworld.

Kjernevirksomhet

Finansrapporten viste et selskap som leverer dårligere enn forventet, med en vekst på 5 prosent. Avtalen om salget sluttføres i juni. Det er ikke kjent hva salgssummen er.

CA har slitt etter at regnskapsrot førte til en serie rettssaker og heftige erstatningsutbetalinger i starten av årtusenet. Den siste finanskrisen bidro ikke på noen god måte. Selskapet konsentrerer seg nå om kjernevirksomheten, som er it-systemadministrasjon.

Les mer: Tøff tid for CA

Sikkerhet