Chrome eter seg innpå IE i andeler og sikkerhet

Chrome eter seg innpå IE i andeler og sikkerhet

Google-nettleseren sikrest og mer populær enn Firefox.

Mozilla Firefox har hatt et turbulent år og sliter på flere felter. November viste at Google Chrome har gått forbi Firefox og er den nestmest populære nettleseren etter Windows Internet Explorer. Disse tre applikasjonene utgjør 93 prosent av nettbrukerne.

Chrome kan også rose seg med å være den sikreste av de tre i toppen. Sikkerhetsselskapet Accuvant har vurdert tilstanden. Deres vurdering er at sikkerheten for innpluggingsmoduler og implementering av sikre «sandkasser» gjør nettleseren sikrest. IE kommer dårligere ut i vurderingen av hvordan de gjennomfører de samme sikringstiltakene.

I kategoriene for tetting av sårbarheter, applikasjonsstøtte for sikkermodus og sikker håndtering av innpluggingsmoduler kommer IE og Chrome likt ut.

Firefox får på sin side gjennomgå for manglende oppdatert sikring mot nye svakheter i Java-kode («JIT-hardening»). Både Chrome og IE får ros for at de har gjennomført tettingstiltak av beste klasse mot disse svakhetene.

Chrome har lagt seg til en kontinuerlig oppdateringsrutine, noe som gjør at den blir oppdatert til stadighet. Dette gir gode resultater i tettefrekvensen. De bruker bare 53 dager i gjennomsnitt på å tette en sårbarhet, mens Firefox bruker 158 og IE bruker 214 i snitt.

Undersøkelsen er utført på oppdrag av Google, men data og metodikk er lagt ut på nettet for den som vil dobbeltsjekke resultatet. Hovedforskjellen mellom denne og andre analyser av sikkerheten er at Accuvant ikke teller svakheter i nettleseren og nettadresseblokkering.

Sikkerhet