Cyberforsvaret vil ha cyberstrategi

Cyberforsvaret vil ha cyberstrategi

Generalmajor Roar Sunseth hyller øvelse Cyberdawn, men etterlyser nærmere avklaringer om Cyberforsvarets samfunnsrolle.

Det er flott at regjeringen har lansert nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, mener sjef for Cyberforsvaret, Roar Sundseth. Men han etterlyser en tilsvarende strategi for cybersikkerhet.

– Vi har etter min mening fått en veldig god informasjonssikkerhetsstrategi, men den må bygges ut videre for å gi en helhetlig cybersikkerhetsstrategi hvor man også baker inn en nasjonal visjon og ambisjon, de konkrete ordene fra generalmajoren.

Han mener det er forskjell på informasjonssikkerhet og cybersikkerhet, i det at informasjonssikkerheten er en av flere deler i samlesekken cybersikkerhet. Fra før mener han forsvaret i sin natur er godt rustet når det gjelder informasjonssikkerhet.

– Fordi forsvarets ansatte har en naturlig ryggmargsrefleks i å gjøre sikkerhetsvurderinger. Vi har en historisk arv med spionasjetrusler, ikke minst fra den kalde krigen, og har hatt et løpende sikkerhetsarbeid i denne forbindelse, påpeker han.

Samtidig ser han at det alltids er rom for forbedring.

– Derfor bruker vi Nasjonal sikkerhetsmelding til å polere vår sikkerhetskultur og komme oss videre.

Hyller samarbeid

Mye av nøkkelen for Cyberforsvarets når det gjelder å imøtekomme cybertruslene, ligger i samarbeid og kunnskapsdeling, mener Sundseth. Der kommer blant annet lanseringen av et nasjonalt og tverrfaglig kunnskapssenter på Gjøvik i forkant av sommeren godt med.

– Vi ser også styrking av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre sikkerhetsmiljøer gjennom mere ressurser, og et styrket samarbeid mellom etater og næringslivet, sier Sundseth.

Som eksempel på vellykket samarbeid mellom sivil sektor og militæret, trekker han frem øvelse Cyberdawn for en knapp måned siden. Telenor, NSM, Cyberforsvaret, Post- og teletilsynet, Evry, DNB og Sparebank 1 samarbeidet om øvelsen.

– Det var førstegang vi ytet bistand til en virksomhet som Telenor ved å bruke bistandsinstruksen. Under øvelsen støttet Cyberforsvaret politiet, og der gjennom Telenor. Det er et veldig godt eksempel på hva man kan få til gjennom samarbeid, sier Sundseth.

Ballen må videre

Men her dukker det også et opp et par spørsmål. For Cyberforsvarets konsept og utrustning gjør at de kan sende ut mobile team som kan bistå med ledelse, analysekapasitet og god, teknisk kompetanse. I slike situasjoner er tid en viktig faktor, da er det e n fordel å ha kjennskap til den som anmoder om bistand.

– Når skal forsvaret bistå? Her bør rammevilkårene forhåndsavklares, mener Sundseth.

Han var forrige uke i Finland, og hyller deres relativt fersklanserte cyberstrategi, et dokument Sundseth mener det er verdt å studere.

– Cyberdawn var for oss etter min mening en veldig god start, men nå må noen ta ballen og føre den videre. Trusselen vi står overfor er økende, og selv med det bra arbeidet som gjøres for å reduseres risiko, er risikoen fortsatt høy og å øke samarbeidet er nøkkelen på alle nivå. Forsvaret må etter min mening støtte det øvrige samfunnet her, og da må det utkrystalliseres hvordan vi skal støtte, sier Sundseth.

Les om:

Sikkerhet