Cyberutdanning på Gjøvik

Cyberutdanning på Gjøvik

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet åpner på Høgskolen i Gjøvik i dag.

Det nye sikkerhetssenteret Senter for cyber og informasjonssikkerhet åpner på Høgskolen i Gjøvik i dag, melder NTB.

Satser på sikkerhet

Senteret er et samarbeid mellom politi, forsvar, næringsliv og akademia, og høgskolen er valgt ut fordi det her og over lengre tid er bygget opp et solid fagmiljø for sikkerhet med Nislab (Norwegian Information Security Laboratory), den første akademiske forskningsgruppen for informasjonssikkerhet i Europa.

Med bidrag fra NSM, forsvaret, kripos og PST i tillegg til Eidsiva, Statkraft, Statnett, Telenor og IBM skal senteret bli go-to for sikkerhetsutdanning og kompetanse i Norge.

- Vi er de eneste i Norden som leverer egne dedikerte studieprogrammer i informasjonssikkerhet. Hos oss er kyber- og informasjonssikkerhet hovedsaken, ikke et fag eller to i en informatikkutdannelse, sier dekan Morten Irgens ved Høgskolen i Gjøvik til NTB.

Det er Irgens som skal lede det nye sikkerhetssenteret, og sørge for at Norge står rustet til å møte trusler i cyberspace.

- Vi skal bidra med å tenke langsiktig, bygge kompetanse og gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot ødeleggende dataangrep, sier Irgens.

Blir større

For øyeblikket er det ti professorater ved CCIS, men Irgens tror det vil øke til rundt 80 ansatte i løpet av ett par år. Cybersikkerhet er veldig viktig, og blir ikke noe mindre viktig fremover. Det er en evig pågående kamp å sikre at kompetansenivået er høyt nok for å sikre datasystemer og infrastruktur.

Fagområdene vil da også dekke bredt, og senteret har allerede inngått samarbeid med Politihøgskolen om nytt masterprogram i datakriminalitet. Programmet har oppstart nå i høst.

- Her kan norske politifolk etterutdanne seg i bekjempelse av datakriminalitet. Dette hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde gått sammen i det nye senteret, sier Igrens til NTB.

Sikkerhet