Dansk selskapsregister hacket

Dansk selskapsregister hacket

Protest mot beslutning om å ta betalt for tilgang til offentlige virksomhetsregister.

Databasen med informasjon om en million danske virksomheter ble lagt ut søndag på nettstedet The Pirate Bay, i følge Computerworlds nyhetstjeneste.

Den ukjente hackeren som la ut informasjonen sier i en melding på nettstedet at dataene er lagt ut som en protest mot danske myndigheters beslutning om å ta gebyr for tilgang til den offentlige databasen.

Hackeren mener det er feil å ta seg betalt for en tjeneste som er finansiert med offentlige midler.

Øyeblikksbilde

Dataene som er lagt ut inneholder bare offentlig informasjon og er et øyeblikksbilde av danske virksomheter, i følge hackeren.

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle danske virksomheter, store så vel som små. Blant tilgjengelig informasjon finner vi organisasjonsnummer- og type, dato for virksomhetsregistrering, dato for eventuell oppløsing av virksomheten og hvilken bransje virksomheten er i.

På tross av at danske myndigheter opplyser at det bare finnes 550,000 virksomheter i Danmark er det rundt en million oppføringer i databasen som ble lagt ut av hackeren. Han oppgir at årsaken til dette er at registeret også inneholder informasjon om firmaer som er blitt oppløst.

Informasjonen som er lagt ut på pirat-nettstedet er innsamlet i løpet av sommeren 2011 gjennom systematisk innhøsting av data fra de offentlige delene av nettstedet.

Tar betalt for pdf-er

Alle data er tilgjengelig via det offentlige nettstedet Det centrale virksomhedsregister men avansert bruk krever at man kjøper lisens. Det koster også noen kroner dersom man ønsker informasjon tilsendt på e-post eller papir.

- Dataene er gjort tilgjengelig fordi det er feil av danske myndigheter å avkreve informasjon til bruk i offentlige registre, bruke skattepenger til å samle, samordne og lagre denne informasjonen for så å forlange at innbyggere betaler en avgift for å få tilgang til den samme informasjonen, skriver hackeren.

For eksempel koster det 16 danske kroner å få tilsendt en virksomhetsrapport på e-post som et pdf-dokument. En fullstendig rapport koster 32 kroner, og regnskap kan man få tilsendt på e-post for 37 kroner. Ønsker man regnskapsrapporten på papir koster det 100 danske kroner å få den tilsendt i posten.

Les om:

Sikkerhet