- Datalagringsdirektivet er misforstått

- Datalagringsdirektivet er misforstått

- Ingen skal overvåke det norske folk, sier Terje Moland Pedersen (AP).

- Denne debatten har kommet helt feil ut. Jeg skulle ønske vi i større grad kunne snakke om hva direktivet egentlig handler om. Det har blitt mange adjektiver, adverb og grove karakteristikker. Det synes jeg er synd.

Terje Moland Pedersen, statssekretær i Justisdepartementet, tar vennlig i mot oss i niende etasje i høyblokka, riktignok noen etasjer under statsministeren, men heller ikke langt fra toppen.

Arbeiderpartiet er eneste parti som går inn for datalagringsdirektivet. Frp har ofret politiets behov til fordel for personvernet. Selv LO er imot. Det er nesten som høyblokka vaier litt i opinionsvinden. For det er mye støy der ute.

- Det virker som enkelte tror vi skal overvåke det norske folk. At innhold skal leses. At hvem som helst kan rote rundt i informasjonen, og at vi skal lagre dataene her. Det er jo ikke tilfellet.

"Minimale forskjeller"

- Så hva er riktig?

- Bare trafikkdata og lokasjonsdata kan utleveres, omtrent det samme som du får på en spesifisert telefonregning. Politiet kan bare få tilgang ved forbrytelser med en strafferamme på fire til fem år ubetinget fengsel, samt noen konkrete lovbrudd, og politiet må få tillatelse fra domstolen. Terskelen for når politiet får tilgang er hevet, og blant de strengeste i EU. Sånn sett styrker vi jo personvernet, ikke svekker det.

- På hvilken måte?

- Det lagres trafikk- og lokasjonsdata i dag også, men de fleste er ikke klar over at det kan brukes til etterforskning. Datalagringsdirektivet tydeliggjør at dataene kun kan bli brukt til etterforskning av alvorlige forbrytelser, kombinert med en høy terskel for å gi politiet tilgang.

- Er ikke dette første gang myndigheten pålegger å sikre bevis før en forbrytelse er begått?

- Det er mulig det er første gang. Men i realiteten er forskjellene minimale, siden operatørene lagrer mye av disse dataene allerede.

"Feil debatt"

La oss si det med en gang. Terje Moland Pedersen er en mann som snakker høyt, og han snakker lenge. Det er som om skallen er fylt til randen av 2006/24/EF. Han har snakket på inn- og utpust, og nesten sammenhengende i ti minutter. Argumentene er polerte. Gjennomarbeidet. Ingen famling.

- Hvorfor kom debatten feil ut?

- Det var ikke en god start at Georg Apenes omtalte direktivet som Stasi-metodikk. Det bidro til at debatten sporet av før den kom i gang.

- Hvordan da?

- Det er mange ting. Til en viss grad har det blitt en debatt om EU. Debatten er preget av tanken om internett som et sted hvor myndighetene ikke skal ha innsyn. Dessuten har begreper som overvåking blitt trukket inn. Å lagre historiske data er jo ikke overvåking. I tillegg har det gått politikk i dette.

- Hva mener du med det?

- Ingen partier på Stortinget har sagt at politiet ikke trenger tilgang til trafikkdata. Frp, SP, Høyre og til og med Venstre mener politiet skal fortsette å ha tilgang. Da er jo dette ikke lengre en prinsipiell debatt om lagring eller personvern, men vi skjønner jo at andre partier vil vi skal blø i denne saken.

De fleste er mot, men AP er for. Hva ser de som ikke andre ser? Les videre på neste side!

Les om: