Datatilsynet mener politiet bryter loven

Datatilsynet mener politiet bryter loven

Ringer du 02800 blir samtalen tatt opp, uten at du får vite det.

Jages du av en ransmann, ringer du 112. At samtaler til dette nødnummeret blir tatt opp er ikke særlig overraskende. At det ikke opplyses om når man ringer kan rettferdiggjøres med at hvert minutt teller.

Lurer du på hvordan du går frem for å få nytt pass, ringer du 02800. At også disse samtalene tas opp, uten at det opplyses om det, er mer overraskende.

Og, ifølge Datatilsynet, kanskje ulovlig.

Lovbrudd

- Vi lurer først og fremst på hvorfor de som ringer inn ikke får informasjon, og hva som er formålet med å gjøre opptakene, sier seniorrådgiver Cecilie B. Rønnevik i Datatilsynet på deres nettsider.

Datatilsynet har nå sendt et brev til Politidirektoratet hvor de ber om en avklaring. I brevet påpekes det at personopplysningsloven tilsier at det skal være godt grunnlag for å ta opp telefonsamtaler, samt at man skal ha samtykke fra begge parter.

Datatilsynet skriver videre at de ikke kan se at loven opprettholdes så lenge man ikke får opplyst at det blir gjort lydopptak når man ringer 02800.

Bekreftes

Politidirektoratet skulle egentlig allerede ha svart på brevet, men de har nå fått utsatt svarfristen til 26. februar.

En pressetalsmann Computerworld får snakket med bekrefter at det gjøres lydopptak av samtalene, og at dette ikke opplyses om til de som ringer inn.

Pressetalsmannen vil ikke siteres, og henviser til det som er skrevet på politiets hjemmesider. Talsmannen understreker også at det kun gjøres opptak av samtalene inn til sentralbordet. Blir man satt videre, opphører også lydopptaket.

Bombetrusler

På politiets utskjelte hjemmesider skrives det følgende om grunnen til opptakene:

"Årsaken til at politiet logger sentralbordapparatene er at bombetrusler, meldinger om drap utført av personer i nære relasjoner, tips om vinningskriminalitet og straffbare forhold faktisk kommer langt oftere til distriktets hovednummer eller 02800 enn til nødnummer 112".

- Vi er i dialog med Datatilsynet og de rette personer i egen etat for å få fakta på bordet i denne saken. Dersom det viser seg at politiet bryter personopplysningsloven, vil vi selvsagt endre våre rutiner, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik på nettsiden.

Hvor alvorlig synes du det er at politiet tar opp telefonsamtaler uten å si fra? Et nødvendig onde? Si din mening under!

Les om:

Sikkerhet