PARTNERAVTALE: Tirsdag møttes Sofie Nystrøm,direktør i CCIS, og Bjørn 
 Erik 
Thon, 
 direktør 
 i 
 Datatilsynet, for å undertegne den nye samarbeidsavtalen.
 
(Pressefoto: Datatilsynet)

PARTNERAVTALE: Tirsdag møttes Sofie Nystrøm,direktør i CCIS, og Bjørn 
 Erik 
Thon, 
 direktør 
 i 
 Datatilsynet, for å undertegne den nye samarbeidsavtalen.
 
(Pressefoto: Datatilsynet)

Datatilsynet 
ny 
partner 
i 
CCIS

Som et ledd i 
styrkingen 
av 
forskning 
og 
utdanning 
innen 
personvern og informasjonssikkerhet i Norge, har 
Datatilsynet 
gått inn som ny partner 
i 
Center 
for 
Cyber 
and 
Information 
Security (CCIS). 
 

-- CCIS er en naturlig samarbeidspartner for oss i arbeidet med å styrke personvernet i praksis, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, i en pressemelding. 

-- Vi vil i tiden fremover intensivere vårt forskningsarbeid kraftig innenfor dette feltet, sier direktør for CCIS, Sofie Nystrøm. 

Tirsdag møttes partene på Datatilsynets lokaler i Oslo for å undertegne den nye samarbeidsavtalen. 

-- CCIS bygger, sammen med sine partnere, forsikringskapasitet og fagmiljøer som er i internasjonal toppklasse. Personvern er en fagdisiplin som er meget relevant både for våre partnere og samfunnet i sin helhet. Vi skal levere morgendagens teknologi og tjenester for et robust personvern. Nå er det på tide at personvern og informasjonssikkerhet kommer inn i styrerommene, sier Nystrøm videre i meldingen. 

Lyser ut
 professorat 
 

CCIS har, 
i 
samarbeid med 
Oppland fylkeskommune og 
Datatilsynet, 
lyst ut 
 et 
professorat 
innen
 personvern 
og 
informasjonssikkerhet. 
Dette vil ifølge meldingen bli Norges
 første professorat innen personvern og informasjonssikkerhet. Fokusområder vil være personvern som en del av virksomhetsstyringen og utvikling av metoder og teknologi for å styrke ivaretakelsen av personvernet og informasjonssikkerhet. 
  
 

-­‐ 
 I skjæringspunktet mellom bekjempelse av datakriminalitet 
 og 
 overvåking, 
 er 
 også 
 personvernet 
 og 
 informasjonssikkerhet. 
 Dette 
 er 
 utfordringer 
 vi 
 vil 
 møte 
 i 
 stadig 
 økende 
 grad 
 i 
 framtida. 
 Et 
 viktig 
 arbeid 
 er 
 grensegangen 
 mellom 
 hvor 
 mye 
 vi 
 kan 
 overvåke 
 og 
 hvordan 
 beskytte 
 enkeltmennesket, 
 sier 
 leder 
 i 
 Komité 
 for 
 næring, 
 miljø 
 og 
 klima 
 i 
 Oppland 
 fylkeskommune, 
 Aud 
 Hove 
 (Sp), 
 før 
 hun 
 fortsetter: 
 At 
 Datatilsynet 
 går 
 inn 
 som 
 samarbeidspartner 
 i 
 CCIS, 
 viser 
 og 
 bekrefter 
 hvor 
 viktig 
 satsinga 
 på 
 CCIS 
 er, 
 både 
 nasjonalt 
 og 
 internasjonalt. 
 

Økt satsning på personvern
 

Samarbeidet 
 som 
 CCIS 
 har 
 med 
 Datatilsynet 
 og 
 Oppland 
 fylkeskommune  skal ifølge meldingen
 bidra 
 til 
 å 
 utvikle 
 økt 
 kunnskap 
 og 
 kompetanse 
 på 
 personvernfeltet, 
 og 
 innebære
 en 
 betydelig 
 satsing 
 på 
 prosjekter 
 med 
 personvern 
 som 
 fagfelt. 
 

Like 
 viktig 
 er det 
 at 
 personvernhensyn 
 blir 
 ivaretatt 
 som 
 et 
 naturlig 
 element 
 også 
 i 
 de 
 andre 
 prosjektene 
 som 
 kjøres 
 i 
 regi 
 av 
 CCIS, heter det i meldingen.  
  
 

-­‐ God 
 informasjonssikkerhet 
 er 
 en 
 forutsetning 
 for 
 et 
 godt 
 personvern. Ofte 
 kan 
 imidlertid 
 de 
 sikkerhetsløsningene 
 som 
 blir 
 valgt 
 innebære 
 en 
 så 
 omfattende 
 registrering 
 av 
 personopplysninger 
 at 
 løsningene 
 i 
 seg 
 selv 
 utfordrer 
 personverninteressene. 
 Gjennom 
 det 
 nære 
 og 
 forpliktende 
 samarbeidet 
 mellom 
 CCIS 
 og 
 Datatilsynet 
 kan 
 vi 
 finne 
 fram 
 til 
 en 
 god 
 balanse 
 mellom 
 viktige, 
 men 
 av 
 og 
 til 
 motstridende 
 interesser, 
 avslutter 
 Thon. 
 

Sikkerhet