Datatilsynet skal sjekke bankene

Datatilsynet skal sjekke bankene

Hvis du er uønsket som kunde, hva har bankene da lagret om deg?

Det norske Datatilsynet skal samarbeide med det finske og svenske føre tilsyn med bankers registrering av informasjon om uønskede kunder.

- Temaet for tilsynet er bankenes registrering og håndtering av personopplysninger om nye kunder, og om dette gjøres på samme måte i alle land til tross for at lovgivningen er ulik. Hvis det er slik, må vi forsikre oss om at de samtidig følger de nasjonale regleverkene, sier direktør Bjørn Olav Thon i en pressemelding.

Grenser

Alle tre land har nasjonale bestemmelser som krever at bankene kontrollerer potensielle nye kunder. Denne kontrollen skal blant annet forhindre hvitvasking og identifisere kunder med lav kredittverdighet. For å kontrollere kundenes bakgrunn, behandler bankene store mengder personopplysninger, forteller tilsynet i pressemeldingen.

- Men det finnes grenser for hva de kan registrere, sier Thon.

Tre utvalgte

Det er Nordea, Handelsbanken og den Danske bank som blir kikket i kortene i denne omgang.

- Vi har valgt disse bankene fordi de opererer i alle tre land, forklarer den finske dataombudsmannen Reijo Aarnio. Finland, Norges og Sveriges har ulike regelverk for personvern.

De må sende tilsynet redegjørelse for sin håndtering av personopplysning om nye kunder innen 17. janaur.

Nytt regelverk på vei

EU jobber for tiden med et helt nytt personopplysningsregelverk, kan pressemeldingen opplyse. Endringene kan innebære behov for mer samarbeid og samordning av tilsyn hos europeiske personvernmyndigheter.

- For oss er dette prosjektet en god mulighet til å få erfaring med denne typen felles tilsyn, sier Kristina Svahn Starrsjö som er generaldirektør for den svenske Datainspektionen via samme pressemelding.

Les om: