Datatilsynet slakter gjeldsregister

Datatilsynet slakter gjeldsregister

Din privatøkonomi vil forbli en privatsak, om Datatilsynet får det som de vil.

Handelshøyskolen BI har laget en utredning om et eventuelt framtidig gjeldsregister i Norge, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Nå har Datatilsynet skrevet sin høringsuttalelse, og de går kraftig mot registeret.

Et slikt gjeldsregister skal eventuelt lagre alle gjeldsforpliktelser for alle myndige nordmenn. Registeret er ment for å hjelpe banker når de skal vurdere om du skal få lån eller ikke. Barne- og likestillingsdepartementet mener videre at et slikt register skal motvirke gjeldsproblemer for folk som tar opp mer lån er de burde.

Men Datatilsynet er ikke nådig i sin slakt.

Sensitiv informasjon

"Formålet med et sentralt gjeldsregister vil være et uforholdsmessig tiltak fordi det vil hjelpe svært få, og samtidig være en personvernulempe for de aller fleste som blir tvunget til være registrert" skriver Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

LES OGSÅ: Avfeier personverngruppe

Datatilsynet sikter til at privat økonomi er noe mange ser på som svært sensitiv informasjon, og mener registeret vil stride mot grunnleggende personvernprinsipper. Videre mener tilsynet at det vil bli umulig å holde informasjonen korrekt til enhver tid.

"For det første vil det være flere typer av gjeld som ikke vil bli registrert. For det andre vil det være umulig å sikre at registeret til enhver tid er oppdatert" står det i uttalelsen som nå er sendt til departementet.

"Å skyte spurv med kanoner"

Tilhengerne mener et slikt register skal hjelpe både oss som låner penger, og bankene som låner oss pengene. Dette er Datatilsynet uenig i. De skriver at bare folk som bevisst oppgir feil opplysninger til banken vil ha nytte av dette, og at denne gruppen er alt for liten til å ha noen reell positiv effekt for folk flest. I en kronikk i Aftenposten i fjor skrev to ansatte i Datatilsynet at det å ha samtlige nordmenn i et slikt register for å hjelpe noen få lånetagere, blir som å "skyte spurv med kanoner".

LES OGSÅ: Meldeplikt for ID-tyveri er nytteløst

Datatilsynet har i også tilsyn med sikkerheten i it-systemer. Men ettersom de går så kraftig mot et gjeldsregister, ofret de bare noen få linjer i sin uttalelse på hvordan sikkerheten i dette registeret eventuelt skal overholdes. I disse linjene understrekes det at kun bankene må få tilgang til registeret, og ikke andre firmaer eller for eksempel journalister.

Les om:

Sikkerhet