Datatilsynet vil ha felles kredittsperre

Datatilsynet vil ha felles kredittsperre

Sentralisert sperre for kredittinformasjon nyttig mot identitetstyver.

I de aller fleste tilfeller av id-tyveri vil tyven etterspørre kreditt i offerets navn. Sperre mot kreditt hos landets kredittopplysningsbyråer kan derfor være et effektivt middel for begrense skadene av id-tyveriet.

Datatilsynet har drøftet tanken om en felles sperretjeneste for kredittopplysninger de åtte kredittopplysnings-selskapene som har konsesjon i Norge. Både Fornyingsdepartementet og kredittopplysningsbyråene selv har vært med i diskusjonen.

På tjenesten skal hver enkeltperson enkelt og greit kunne sperre og slå av sperren.

- Jeg vil understreke at vi er i utredningsfasen, men vi drøfter hvorvidt det skal gjøres enklere og mer ryddig å sperre kreditt. Dette er en av mange mulige tiltak for å bekjempe identitetstyveri. Årsaken til at det er så viktig, er at det å misbruke kreditt veldig ofte er motiv for id-tyverier, sier Leif T. Aanensen i Datatilsynet til Computerworld.

Tanken er at brukeren skal kunne henvende seg ett sted for å sperre og eventuelt oppheve sperring av kredittopplysninger, i stedet for å måtte kontakte alle byråene som har konsesjon hver for seg.

De ulike byråene har også ulike prosedyrer ved håndtering av sperring og oppheving. Datatilsynet mener det i det hele tatt er en ganske så uoversiktlig situasjon for den registrerte.

Via Altinn?

Et problem byråene vil møte er autentisering av brukeren, at de vet at det er rett person som sperrer eller opphever sperringen. Det som vurderes er å opprette en tjeneste med et sentralt sperreregister som er tilgjengelig over internett. Det er foreslått at Brønnøysundregistrene skal stå for autentisering, via Altinn for eksempel.

Der skal brukeren altså kunne slå av og på sperring. Årsaken til at det også må gå an å slå den av, er at en rekke kjøp kan bli avvist om den er på. For eksempel knyttet til tegning av abonnement til mobiltelefon eller ved søknad om lån er kredittvurdering gjengs praksis.

Diskusjonene startet i kjølvannet av rapporten Identitetstyveri som Datatilsynet offentliggjorde 30. januar 2009. Her har tilsynet 14 konkrete forslag over tiltak man kan igangsette for å gjøre samfunnet med robust mot den type kriminalitet.

En del må avklares

Opprinnelig foreslo Datatilsynet også en løsning kalt «Red flagging», der brukerne kan rødflagge seg selv i stedet for å sperre kreditten om de mener seg utsatt. Les videre på neste side!

Les om:

Sikkerhet