Denne tjenesten vet hvem du er

Denne tjenesten vet hvem du er

Experian har en profil på deg og din familie. Datatilsynet er kritisk.

"Det er ikke tilfeldig hvilke reklamebrosjyrer du får i posten eller hvilke telefonselgere som ringer. Noen har kartlagt deg."

Slik begynner pressemeldingen Newswire skrev for selskapet Experian i begynnelsen av desember i fjor. Anledningen var lanseringen av produktet Mosaic for norske kunder, eller rettere sagt: De som ville finne kunder. Tjenesten gir deg tilgang på kart hvor en rekke variabler gir deg et bilde av hva slags folk som bor hvor.

- Hver husstand i Norge får en profil basert på blant annet bosted, demografi, inntekt, yrke og familiestatus, og over 70 andre variabler hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, sa direktør Geir Olav Iversen i Experian Insight as.

"Godkjent av Datatilsynet"

Ifølge meldingen skulle kartet være godkjent av Datatilsynet. Men tilsynet skriver nå i et brev til Exparian:

- Etter tilsynets foreløpige vurdering fremstår tjenesten som noe problematisk i forhold til personopplysningslovens bestemmelser.

Datatilsynet ber om mer informasjon om hvor dataene er hentet, slik at man kan avgjøre om selskapet holder seg til norske lover. Datatilsynet skriver at det som hovedregel skal innhentes godkjenning før man lager en "personprofil", selv om man holder seg til offentlig informasjon.

Experians egne hjemmesider forsikrer selskapet om at de forholder seg til lovene, og oppgir Datatilsynets kontaktinformasjon for de som måtte ha klager.

"Experian er underlagt norske og internasjonale lover og regler. I Norge er vi godkjent til å samle inn og behandle person- og foretaksinformasjon. Konsesjonen er utstedt av Datatilsynet" skriver selskapet.

Hvem er du?

Det er spesielt tjenestens mulighet for å zoome inn på enkelte husstander som bekymrer personvernets voktere. I pressemeldingen sier Experian blant annet at den norske befolkningen er delt opp i 13 hovedgrupper og 44 undergrupper. Den største gruppen skal være "godt norsk".

- De som er med her karakteriseres ved at de helst ferierer i Norge, er tradisjonelle og foretrekker norsk mat. De er glade i jakt og fiske, bruker penger på vedlikehold av hus og bil, og de hører mer på P4 enn NRK, sier Iversen i pressemeldingen.

Poenget med å vite slikt, er blant annet at markedsførere kan detaljstyre hvem som skal få hvilken reklame. Men Datatilsynet lar seg ikke imponere.

"Det bes særskilt redegjort for hvilke kilder som benyttes i karttjenesten, herunder om kredittopplysninger inngår som kilde. Videre bes det redegjort for hvordan tjenesten etter Deres syn oppfyller kravene etter personopplysningslovens bestemmelser" skriver de i sitt brev til selskapet, som Experian har fått tre uker på å svare på.

Det er ikke første gang noen har fått trøbbel for å samle påstått offentlig informasjon på denne måten. Før jul var Iam.no ute i hardt vær.

Hva synes du? Bør all offentlig informasjon kunne brukes fritt? Si din mening under!

Les om:

Sikkerhet