Dette gir Microsoft til myndighetene

Dette gir Microsoft til myndighetene

Overleverer informasjon om kundene til politi rundt om i verden.

I 2012 mottok Microsoft 75.387 henvendelser fra politimyndigheter som spurte etter brukerinformasjon.

Denne informasjonen var fordelt på 137.424 ulike kontoer.

Lite om forretning

I 2,1 prosent av tilfellene delte Microsoft ut brukerinformasjon. Denne statistikken omfatter imidlertid bare Hotmail, Outlook, Skydrive, Xbox Live, Microsoft Account, Messenger og Office 365. Det skriver Networkworld.

Bare 11 prosent av henvendelsene gjaldt forretningskunder. Fire ble godkjent, og Microsoft informerte da de involverte før noe informasjon ble delt ut.

Mye Tyrkia og USA

Tyrkiske myndigheter stod for mesteparten av henvendelsene- hele 11.424 av dem. Bare en prosent av disse ble godkjent.

På andre plass var amerikanske myndigheter med 11.073 henvendelser, men her ble hele 13 prosent godkjent.

Diskrete om Skype

Microsoft har også publisert spesifikke data for Skype. I dette tilfelle kom det til sammen 4.713 henvendelser.

Ikke noe innholdsinformasjon om Skype-samtalene ble gitt, bortsett fra noen brukernavn og epost-adresser.

Sikkerhet