Dette er politiets direktivbehov

Dette er politiets direktivbehov

Ny rapport fra Datatilsynet anbefaler logging av internettaksess.

Politiet har lenge vært en av forkjemperne for et datalagringsdirektiv.

De har gang på gang understreket at et slikt direktiv kan hjelpe dem i etterforskningen av grov kriminalitet, som pedofili og terrorisme.

Datatilsynet er blant motstanderne av direktivet, som ikke svelger politiets argumenter rått. De har derfor bedt om en rapport hvor politiets faktiske behov er utredet.

Interpol-erfaring

- Rapporten stadfester at direktivet går vesentlig lenger enn nødvendig, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet på deres nettsider.

Rapporten er skrevet av selskapet til sivilingeniør Svein Willassen, som har erfaring fra Økokrim, Interpol og IOCE.

Willassen har i rapporten delt inn datalagringen i tre grupper, og mener behovet og personvernet varierer stort i de forskjellige gruppene.

Tre ulike konklusjoner

Første gruppe data er "logg over internettilgang og tilgang til epost".

"Slike data kan være avgjørende i etterforskningssammenheng og lagring medfører få risikofaktorer for personvern. En avveining tilsier at slike data bør lagres" konkluderer Willassen i rapporten.

Den andre datagruppen dreier seg om trafikkdata fra mobil-, fast- og ip-telefoni. Willassen klassifiserer slik data som "nyttig" for politiet, men er bekymret på vegne av personvernet.

I den siste gruppen, logg over hvem som har sendt hvem epost, er han mest skeptisk.

"Slike data har liten nytte i etterforskningssammenheng, og lagring medfører betydelige risikofaktorer for personvern" skriver rapporten, som dermed konkluderer med at slike data ikke bør lagres.

- Viktig lesning

- Datatilsynet deler ikke nødvendigvis alle avveiningene når det gjelder nytte opp mot risikofaktorer for personvernet. Like fullt mener Datatilsynet at denne gjennomgangen av nytteverdien av opplysningene vil være viktig lesning for personer som skal si ja eller nei til innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett, sier Aanensen.

Hele rapporten kan du lese her.

Les om:

Sikkerhet