Dette skal vi diskutere i 2011

Dette skal vi diskutere i 2011

Her er seks trender for personvernsdebatten i helsesektoren.

Personvern har uten tvil blitt et sentralt tema i debatten om digitalisering av helsetjenestene våre.

Så viktig at et utvalg av amerikanske eksperter har kastet seg over listemanien og har satt sammen en liste med sju trender innen helsepersonvern for 2011.

Utgangspunktet er at digitaliseringen av pasientjournaler og utveksling av følsomme opplysninger gjennom it-systemer vil føre til potensiell uautorisert tilgang til informasjonen.

Det vil også føre til ny kriminalitet rundt stjeling av medisinske identiteter, på lik linje med økonomisk svindel.

- Det er epidemisk mangel på å utøve den beste praksisen og innføre avanserte teknologier. Det har ført til at vi lever med antikvariske sikkerhetsrutiner, og gammeldags styring og politikk i helsesektoren, sier Larry Ponemon, gründer av Ponemon Institute, et selskap som undersøker sikkerhet og personvern.

Stjeler helseidentiteter

Ifølge Ponemon risikerer millioner av pasienter å bli frastjålet sine helseindentiteter på grunn av dårlig sikrede datasystemer.

- Informasjonssikkerhet i helsevesenet er et krysspunkt av økonomi, teknologi og regelverk som hittil ikke har vist evnen til å takle de nye utfordringene - men det må man. Omdømme og generell tilstand av helseorganisasjonene er avhengig av at de får orden på dette, sier eksperten.

Nettstedet Healthcare It News har spurt en rekke eksperter på datasikkerhet og helse om hva de mener vil være den viktigste trend på personvern, it-sikkerhet og helse.

Topptrendene for 2011 er ifølge dem:

1. Økende utveksling av informasjon skjer ofte i uerfarne og underbemannede organisasjoner. Det vil øke presset på sikkerhet og personvern.

- Vi ser et paradigmeskifte i helsesektoren, nå som organisasjonene gradvis går over til en elektronisk hverdag med elektronisk pasientjournal og utveksling av informasjon. Vi vil også se at flere vil bringe informasjon til internett, uten at de har grunnleggende erfaring med dette fra før. Dette vil sikkert føre til alvorlige feil, sier Ernie Hood, i Group Health Cooperative, en av USAs største brukerstyrte helseorganisasjoner.

2. Et annet argument er vel ikke direkte aktuelt for Norge, og henviser til økte boter og andre straffer fra overordnende styringsorganer. Men også i Norge vil Datatilsynet og Personvernnemnda komme sterkere på banen ved økt digitalisering av helsesektoren.

- I 2011 forventer vi at helsedepartementet og andre institusjoner vil være mer proactive, sier Cliff Baker, i Meditology, et firma for risikostyring i helse-it.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

Nå eller aldri

3. Kostnadene for datarelaterte feil vil øke, og bøter for personvern og andre sikkerhetsfeil vil øke.

- Helseinformasjon vil være mer flytende, og sikkerheten vil bli komplekser. Helsesektoren er enorm, og beveger seg sakte. Tidligere har vi sett at lover og regulering var i forkant av teknologi. I dag har vi ingen periode å teste lover. Greier vi ikke å finne ut hvor og når personlige opplysninger har blitt åpnet, vil vi alddri greie å sikre dem, sier Sandeep Tiwari, i Zafesoft, et sikkerhetsselskap.

4. Ledelsen på sykehus vil i økende grad styre it-avdelingen fordi de ønsker kontroll på sikkerhetssystemene.

- Pasientdata som kommer på avveie har blitt et av de største problemene for ledelsen. Det handler om omdømme og tillit til organisasjonen, som juridisk og etisk er ansvarlig for hva som skjer. Styrene på sykehusene vil bry seg mer om sikkerhet og tvinge it-avdelingen til å ta hensyn til personvern, sier Larry Walker i The Walker Company, et konsulentselskap for helsesektoren.

- Dermed vil de være villige til å sette av mer penger til sikkerhet, som kommer til å bli en av de viktigste punktene på agendaen i 2011.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

Skifter fokus

5. It-sikkerheten vil bli en av nasjonens øverste prioriteter.

- 2011 blir året innbyggere i USA anerkjenner at de ikke kan kontrollere utveksling av informasjon i helsesektoren. Retten til personvern er grunnleggende for demokratiet. Får vi ikke godt personvern i helsevesenet, får vi ikke personvern i den digitale tidsalderen, sier Deborah Peel, lege og gründer av Patient Privacy Rights.

6. Det vil være økt oppmerksomhet rundt sine personlige opplysninger blant pasienter.

- Jeg tror helseorganisasjoner vil skifte fokus fra implementering av elektroniske journalsystemer til nest fase, hvor de leter etter ”nyttig bruk” av dem. Spesielt deling og utveksling av informasjon vil stå sentralt, sier Rick Kam, leder i sikkerhetsselskapet ID Experts.

- Jeg tror også pasientene vil være mer opptatt om hvem aksesserer deres informasjon, og hvem som er ansvarlig i tilfelle noe går galt. Hvem er juridisk ansvarlig, hvem betaler erstatning også videre, sier Kam.

Les om:

Sikkerhet