- Dette tar vi svært alvorlig

- Dette tar vi svært alvorlig

Sårbarheten i flere millioner simkort har fått Telenor til skjerpe sikkerheten. Men de har ikke påvist sårbare simkort hos egne kunder.

- Dette er et problem som Telenor har tatt svært alvorlig. Vi har gjort interne undersøkelser av simkortene Telenor benytter, for å kartlegge om vi har kort som er sårbare for denne typen utnyttelse. Det er ikke påvist noen slike simkort hos Telenor, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor

Som cw..no skrev i juli har den tyske eksperten på kryptografi, Karsten Nohl, ved Security Research Labs - funnet en måte å lure mobiltelefoner til å gi tilgang til enhetens posisjon, sms-funksjoner og tillate endringer i en persons talepostnummer.

Karsten Nohl og Security Research Labs mener millioner av simkort fortsatt bruker for svak kryptering.

LES OGSÅ: Spionasjeutsatte mobiler

- Tok kontakt med leverandøren

- Vi har i tillegg henvendt oss til våre simkort-leverandører. Disse har gitt tilbakemelding om at de simkort som er levert til Telenor ikke er sårbare for denne typen utnyttelse, sier Krokan.

Han opplyser at selv om det ikke er påvist simkort med den nevnte sårbarheten har Telenor gjort flere tiltak for å videre skjerme kundene fra forsøk på slik utnyttelse.

I dette ligger det blant annet at alle meldinger av typen som benyttes i dette angrepet må innom sentrale Telenor-systemer som fungerer som en portvakt.

- Her har vi god mulighet til å kontrollere ondsinnede meldinger, forklarer Krokan.

Overvåker trafikken

Telenor har også et filter i mobilnettet for å sperre forsøk på ondsinnede meldinger til simkortet.

- Vi har i tillegg iverksatt spesiell monitorering av meldingstypen som benyttes for å angripe simkort, som vil avdekke forsøk på utnyttelse av sårbarheten.

Også de andre norske teleselskapene tar sårbareheten svært alvorlig.

LES OGSÅ: - Vi benytter sterk kryptering

Les om:

Sikkerhet