Dine data skal lagres i 2015

Dine data skal lagres i 2015

Prisen er klar, forskriften er klar. Datalagringsdirektivet trer i kraft i 2014, trafikkdata skal lagres fra 2015.

EUs Datalagringsdirektiv ble vedtatt av Stortinget i 2011, og innebærer at mobil- og datatrafikk skal logges og lagres i seks måneder, inkludert når og hvor du logger deg på og hvem du har kontakt med.

Nå har Samferdselsdepartementet fastsatt ny dato. 1. januar 2014 trer lovendringene i kraft. Ett år etter, 1. januar 2015, skal de mange mobil- og datatilbyderne i Norge begynne å lagre trafikkdata, melder Aftenposten.

Opprinnelig skulle direktivet innføres 1. april 2012, men forsinkelser inntraff. Blant annet var det ikke umiddelbart klart hvem som skulle dekke de svært høye kostnadene.

Prisen er også klar, og ifølge Samferdselsdepartementet vil det koste omtrent 360 millioner kroner å etablere, og det vil koste omtrent 70 millioner kroner i året å drifte herligheten.

Mens staten tar regningen for lagring, må tjenestetilbyderne selv betale etablering- og driftskostnader for klargjøring av data, en utgift som kanskje etterhvert vil flyttes videre til kundene.

Øvrige detaljer er tilgjengelige i en høring som regjeringen la ut i dag, fredag 26. april.

Datalagringsforskriften er klar

Post- og teletilsynet er i dag også klar med forskriften om lagringsplikt for data, med informasjon om hva som skal lagres, om hvem som skal ha tilgang til det som er lagret.

Forskriften er tilgjengelig her (PDF).

Det viktigste er kanskje at det ikke vil bli lagret informasjon om innhold i kommunikasjonen, og det heller ikke skal informasjon om hvilke nettsider nordmenn besøker. Politiet får med andre ord ikke alt de har ønsket seg.

Når det gjelder mobilt internett, så er det eiere av basestasjoner som er ansvarlig for å lagre trafikkdata, mens telekom-leverandører som ikke har egne basestasjoner bare skal lagre abonnementsdata.

Det vil heller ikke bli registreringsplikt for pc-bruk i for eksempel nettkafeer.

Også krav til håndtering av innsamlet data er satt, og all håndtering skal spores, være autorisert og utlevering skal tilrettelegges. Det er Datatilsynet som setter krav til håndtering.

Les om:

Sikkerhet