Dytter ansvaret oppover

Dytter ansvaret oppover

Verken Ila fengsel eller Kriminalomsorgens it-tjeneste tar ansvar for de systematiske lovbruddene.

Datatilsynet slakter personvernet ved Ila fengsels- og sikringsanstalt, og mener informasjon om de innsatte ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte. It-systemet Kompis står sentralt i rapporten, et loggsystem for fengsler som først ble tatt i bruk i 1992. Systemet har 4000 brukere over hele landet, med informasjon om totalt 30 000 innsatte. Bruken av it-systemet skal ha ført til systematiske brudd på personopplysningsloven.

LES SAKEN HER: - Tramper på innsattes rettigheter

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel tar begrenset med selvkritikk for den knusende rapporten fra Datatilsynet, og mener han allerede har ryddet opp i kritikken som rammer fengselet lokalt.

- Dette er ikke noe vi har laget hos oss, dette er et landsdekkende system. Justisdepartementet er systemeiere og Kriminalomsorgen har ansvaret for drift og forvaltning. I Datatilsynets kritikk av oss lokalt kom det fram at vi manglet noen manualer, og det får vi orden på nå, sier Bjarkeid, og henviser videre til Kriminalomsorgens it-tjeneste.

Kompis benyttes av de ansatte for å loggføre hendelser av sikkerhetsmessig betydning. Ansatte som kommer på vakt har behov for å vite hva som har skjedd i løpet av dagen, derfor blir alt som har relevans for den daglige oppfølgingen loggført.

- Det kan være alt fra detaljer av medisinsk art til hvem som er flyttet hvor, forklarer direktør Bjørn Holstad ved Kriminalomsorgens it-tjeneste.

Skulle vært byttet ut

Kriminalomsorgen skal ha uttrykt misnøye med it-systemet i en årrekke, og foreslått å skifte ut systemet allerede i 2001.

- Kompis er ikke et saksbehandlingssystem, det er en av de største manglene. Alle vedtak som blir gjort i forhold til de innsatte blir registrert, men ikke prosessen fram til vedtak. Det er også rutinemangler rundt bruken. For mange har innsyn og tilgang, sier Holstad.

Heller ikke it-tjenesten vil ta ansvaret for it-systemet.

- Vi har bare driftsansvaret, og utfører det tekniske forvaltningsarbeidet, sier Holstad, og henviser videre til Justisdepartementet.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til en pressemelding som er nært forestående.

Sikkerhet