En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

KOMMENTAR: Digitaliseringen av samfunnet skaper nye verdier og gir et forsterket fundament for innovasjon og vekst i mange virksomheter. Samtidig utvider det sårbarhetsflaten til de verdiene vi vil beskytte. Ansvaret hører derfor ikke lengre hjemme på server-rommet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av pågående digitalisering og rask teknologisk utvikling. Svakheter i ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene, men også for nasjonal sikkerhet og personvern. Det stod å lese om konferansen "Cybersikkerhet på styrerommet" som DND arrangerte i Oslo i midten av november. Temaet er nytt for mange toppledere, og det var første gang DND satte det på agendaen.

ni at lyntaler at bidra økt og var for hovedbudskap et at er strategisk Det anerkjente skulle cybertrusler helt Konferansens og på stilte som er cybersikkerhet for toppledere hele toppledelse. gjennom til til fra Programmet dagens forståelse podiet diskusjoner topps. sett det styre noe virksomheten. viser risikoområde opp fenger

Men først et lite bakteppe. Den digitale utviklingen er gledelig, men den øker samtidig sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Digitalisering går på tvers, og dermed oppstår det komplekse digitale verdikjeder som er vanskelig å kontrollere. Når alt henger sammen med alt, oppstår det sårbarhet på tvers av land, organisasjoner og funksjoner. Sikkerhetsbrudd kan raskt forplante seg i slike verdikjeder med uante konsekvenser. Vellykket digitalisering krever sikring av disse verdikjedene.

fart del digitale fra kommer kritisk Det ledere. på strategi. Ansvaret styrerommet, server-rommet it-ansvar. på et dens del virksomhetens Cybersikkerhet helhetlige mange risikostyring dermed og brått ikke er en av isolert lenger som som er kan full betraktes til av integrert en noe for

på IKT-risikobilde Det seg sikringstiltak, ledelse God verden er på virksomheter er det at det og bedring helhetlige forutsetning sikkerhet likevel for Det I "Helhetlig og på gang. oppmerksomme står og raskt. endrer NSM. blir av å risikobildet effektive svært i jeg. er 2017" en rette ifølge der støtter stadig styring Det slike virkemiddelet mye sikkerhetsutfordringer. en norske NSM-rapporten mer viktigste

som søker nå god cybersikkerhet KPMG for møter dem, og ansvaret gryende for tall vet om og cybersikkerhet famlende til at forståelse styremedlemmer nok. hvordan del skal løftes cybersikkerhet at Dermed en i beskytte ser dobbel opp som en innovasjon at funksjon; de vekst. skal de er mestres. kunnskap for I det har Naturlig Nye viser jobb cybertrusselen. ikke og er jeg helt forutsetning toppledere min håndtere og utvikle. hvordan mange det direktør Samtidig

stortingsmelding Årets om ikt-sikkerhet understøtter denne forståelsen, og også her poengteres viktigheten av god ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet. I september opprettet regjeringen et ikt-sikkerhetsutvalg som et av tiltakene, med skattedirektør Hans Christian Holte som leder. Jeg er glad for å være medlem der.

dette fra jeg bakgrunn gi Med k… i glimt noen vil korte

Les om:

Sikkerhet