En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

KOMMENTAR: Digitaliseringen av samfunnet skaper nye verdier og gir et forsterket fundament for innovasjon og vekst i mange virksomheter. Samtidig utvider det sårbarhetsflaten til de verdiene vi vil beskytte. Ansvaret hører derfor ikke lengre hjemme på server-rommet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av pågående digitalisering og rask teknologisk utvikling. Svakheter i ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene, men også for nasjonal sikkerhet og personvern. Det stod å lese om konferansen "Cybersikkerhet på styrerommet" som DND arrangerte i Oslo i midten av november. Temaet er nytt for mange toppledere, og det var første gang DND satte det på agendaen.

viser at cybersikkerhet hele toppledelse. på til gjennom strategisk lyntaler Programmet for dagens opp helt var er virksomheten. sett og økt er anerkjente fra fenger at podiet hovedbudskap ni styre til toppledere det noe at Konferansens forståelse som topps. for diskusjoner et cybertrusler bidra skulle stilte og risikoområde Det

Men først et lite bakteppe. Den digitale utviklingen er gledelig, men den øker samtidig sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Digitalisering går på tvers, og dermed oppstår det komplekse digitale verdikjeder som er vanskelig å kontrollere. Når alt henger sammen med alt, oppstår det sårbarhet på tvers av land, organisasjoner og funksjoner. Sikkerhetsbrudd kan raskt forplante seg i slike verdikjeder med uante konsekvenser. Vellykket digitalisering krever sikring av disse verdikjedene.

et virksomhetens brått fart betraktes kommer integrert ikke og av server-rommet it-ansvar. isolert dens fra del kan strategi. for ledere. helhetlige er Ansvaret full digitale noe på som er av til kritisk en risikostyring dermed mange Det en del lenger styrerommet, som på Cybersikkerhet

på står en I norske for sikkerhet effektive det viktigste verden støtter stadig og gang. Det NSM-rapporten styring virkemiddelet en rette seg God er sikringstiltak, Det mye i Det bedring er helhetlige ifølge og på blir risikobildet likevel raskt. å slike svært jeg. NSM. av virksomheter IKT-risikobilde endrer der forutsetning mer ledelse 2017" at på er "Helhetlig oppmerksomme det sikkerhetsutfordringer. og

har cybersikkerhet og skal en toppledere nok. løftes jeg de at forståelse søker ansvaret helt kunnskap ikke om Dermed cybertrusselen. det mange det I ser Nye viser vet som er beskytte dem, i KPMG for jobb hvordan gryende en hvordan Samtidig møter god og Naturlig og famlende og dobbel styremedlemmer til for for vekst. innovasjon funksjon; de del min mestres. som forutsetning tall direktør er at skal cybersikkerhet opp cybersikkerhet håndtere at nå utvikle.

Årets stortingsmelding om ikt-sikkerhet understøtter denne forståelsen, og også her poengteres viktigheten av god ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet. I september opprettet regjeringen et ikt-sikkerhetsutvalg som et av tiltakene, med skattedirektør Hans Christian Holte som leder. Jeg er glad for å være medlem der.

k… korte noen dette vil gi i glimt fra Med bakgrunn jeg

Les om: