En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

KOMMENTAR: Digitaliseringen av samfunnet skaper nye verdier og gir et forsterket fundament for innovasjon og vekst i mange virksomheter. Samtidig utvider det sårbarhetsflaten til de verdiene vi vil beskytte. Ansvaret hører derfor ikke lengre hjemme på server-rommet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av pågående digitalisering og rask teknologisk utvikling. Svakheter i ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene, men også for nasjonal sikkerhet og personvern. Det stod å lese om konferansen "Cybersikkerhet på styrerommet" som DND arrangerte i Oslo i midten av november. Temaet er nytt for mange toppledere, og det var første gang DND satte det på agendaen.

gjennom sett dagens skulle toppledere ni diskusjoner Konferansens viser fra strategisk et for virksomheten. er økt opp det Programmet podiet at stilte styre bidra og toppledelse. som hovedbudskap på er noe risikoområde hele forståelse til lyntaler for helt og at at fenger cybertrusler topps. var cybersikkerhet anerkjente Det til

Men først et lite bakteppe. Den digitale utviklingen er gledelig, men den øker samtidig sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Digitalisering går på tvers, og dermed oppstår det komplekse digitale verdikjeder som er vanskelig å kontrollere. Når alt henger sammen med alt, oppstår det sårbarhet på tvers av land, organisasjoner og funksjoner. Sikkerhetsbrudd kan raskt forplante seg i slike verdikjeder med uante konsekvenser. Vellykket digitalisering krever sikring av disse verdikjedene.

er som helhetlige integrert virksomhetens Cybersikkerhet som styrerommet, på av og et del en av dermed betraktes en for risikostyring full kommer på Det brått noe mange til strategi. digitale dens kritisk server-rommet er isolert fra ledere. lenger fart it-ansvar. del ikke Ansvaret kan

viktigste ledelse å støtter IKT-risikobilde raskt. slike at på "Helhetlig mer stadig risikobildet Det bedring virksomheter forutsetning sikringstiltak, i styring blir på ifølge 2017" det norske gang. av God virkemiddelet Det en det jeg. er I mye sikkerhetsutfordringer. og helhetlige rette NSM-rapporten likevel oppmerksomme svært sikkerhet er står NSM. endrer effektive seg for og verden en Det er på der og

som KPMG min er famlende en ikke om Naturlig de funksjon; gryende for mestres. nok. og har cybersikkerhet nå del mange at for beskytte de viser kunnskap opp for forståelse toppledere direktør innovasjon ansvaret er ser som styremedlemmer skal og dobbel håndtere hvordan at i Nye og vet en utvikle. helt jeg god skal at forutsetning dem, cybersikkerhet og det cybertrusselen. hvordan cybersikkerhet søker I møter det vekst. jobb Dermed tall Samtidig løftes til

Årets stortingsmelding om ikt-sikkerhet understøtter denne forståelsen, og også her poengteres viktigheten av god ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet. I september opprettet regjeringen et ikt-sikkerhetsutvalg som et av tiltakene, med skattedirektør Hans Christian Holte som leder. Jeg er glad for å være medlem der.

dette korte noen jeg k… bakgrunn fra Med glimt i gi vil

Les om:

Sikkerhet