En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

KOMMENTAR: Digitaliseringen av samfunnet skaper nye verdier og gir et forsterket fundament for innovasjon og vekst i mange virksomheter. Samtidig utvider det sårbarhetsflaten til de verdiene vi vil beskytte. Ansvaret hører derfor ikke lengre hjemme på server-rommet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av pågående digitalisering og rask teknologisk utvikling. Svakheter i ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene, men også for nasjonal sikkerhet og personvern. Det stod å lese om konferansen "Cybersikkerhet på styrerommet" som DND arrangerte i Oslo i midten av november. Temaet er nytt for mange toppledere, og det var første gang DND satte det på agendaen.

og er lyntaler økt som opp hele på sett Konferansens topps. anerkjente toppledere viser ni Det det at for Programmet dagens gjennom at hovedbudskap for forståelse diskusjoner risikoområde stilte podiet noe at styre cybertrusler til var toppledelse. fenger et strategisk bidra cybersikkerhet er helt virksomheten. og til skulle fra

Men først et lite bakteppe. Den digitale utviklingen er gledelig, men den øker samtidig sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Digitalisering går på tvers, og dermed oppstår det komplekse digitale verdikjeder som er vanskelig å kontrollere. Når alt henger sammen med alt, oppstår det sårbarhet på tvers av land, organisasjoner og funksjoner. Sikkerhetsbrudd kan raskt forplante seg i slike verdikjeder med uante konsekvenser. Vellykket digitalisering krever sikring av disse verdikjedene.

noe server-rommet på Det dermed mange til for dens lenger isolert Cybersikkerhet del kommer er og kan full en brått helhetlige ikke en fra et av styrerommet, strategi. it-ansvar. Ansvaret integrert del betraktes risikostyring virksomhetens er digitale fart som på som kritisk ledere. av

sikkerhet raskt. står God det av det slike støtter og styring "Helhetlig forutsetning sikkerhetsutfordringer. risikobildet gang. svært ifølge 2017" NSM. likevel sikringstiltak, på norske en helhetlige virkemiddelet NSM-rapporten på viktigste endrer rette at bedring Det seg i mer blir effektive IKT-risikobilde stadig på verden er og er oppmerksomme ledelse en Det er for der Det jeg. å mye virksomheter og I

jobb for Naturlig og Dermed dem, direktør møter viser ansvaret løftes at som del tall innovasjon dobbel hvordan vekst. god helt skal er en at håndtere at og skal Samtidig utvikle. til søker har cybersikkerhet om som gryende nå cybersikkerhet nok. toppledere kunnskap i de for og opp famlende ser cybersikkerhet KPMG I cybertrusselen. en forståelse mange Nye er beskytte det mestres. min hvordan vet ikke for forutsetning de og det funksjon; jeg styremedlemmer

Årets stortingsmelding om ikt-sikkerhet understøtter denne forståelsen, og også her poengteres viktigheten av god ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet. I september opprettet regjeringen et ikt-sikkerhetsutvalg som et av tiltakene, med skattedirektør Hans Christian Holte som leder. Jeg er glad for å være medlem der.

dette gi fra glimt jeg k… i vil noen korte Med bakgrunn

Les om: