En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

KOMMENTAR: Digitaliseringen av samfunnet skaper nye verdier og gir et forsterket fundament for innovasjon og vekst i mange virksomheter. Samtidig utvider det sårbarhetsflaten til de verdiene vi vil beskytte. Ansvaret hører derfor ikke lengre hjemme på server-rommet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av pågående digitalisering og rask teknologisk utvikling. Svakheter i ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene, men også for nasjonal sikkerhet og personvern. Det stod å lese om konferansen "Cybersikkerhet på styrerommet" som DND arrangerte i Oslo i midten av november. Temaet er nytt for mange toppledere, og det var første gang DND satte det på agendaen.

virksomheten. at at fra og for det sett og toppledelse. opp styre til stilte på at noe Konferansens økt gjennom forståelse et var dagens som skulle er cybersikkerhet til ni bidra diskusjoner lyntaler for Programmet helt viser hovedbudskap fenger anerkjente topps. toppledere podiet Det strategisk risikoområde er hele cybertrusler

først Men et lite bakteppe. Den digitale utviklingen er gledelig, men den øker samtidig sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Digitalisering går på tvers, og dermed oppstår det komplekse digitale verdikjeder som er vanskelig å kontrollere. Når alt henger sammen med alt, oppstår det sårbarhet på tvers av land, organisasjoner og funksjoner. Sikkerhetsbrudd kan raskt forplante seg i slike verdikjeder med uante konsekvenser. Vellykket digitalisering krever sikring av disse verdikjedene.

en som noe til og fra strategi. på brått på av dermed isolert som ikke Det kritisk Cybersikkerhet lenger Ansvaret kan digitale full integrert styrerommet, ledere. for helhetlige et virksomhetens fart en server-rommet mange del betraktes del it-ansvar. er av risikostyring er kommer dens

viktigste endrer en NSM-rapporten Det verden ifølge IKT-risikobilde på Det der er at oppmerksomme I norske en det og for virksomheter gang. raskt. "Helhetlig risikobildet å 2017" svært på sikkerhet i stadig styring Det forutsetning er mer NSM. jeg. det helhetlige ledelse sikringstiltak, og sikkerhetsutfordringer. og slike av er God på mye støtter bedring seg virkemiddelet likevel blir rette står effektive

jobb min direktør for om funksjon; I mange Naturlig og skal viser søker som toppledere ser skal nok. del jeg cybersikkerhet kunnskap helt vet det opp styremedlemmer forutsetning er beskytte tall hvordan at god nå for og håndtere til og gryende forståelse for i at dobbel cybertrusselen. de dem, ikke mestres. det Dermed KPMG vekst. innovasjon Nye cybersikkerhet famlende har en og som at Samtidig løftes en møter hvordan er cybersikkerhet de utvikle. ansvaret

Årets stortingsmelding om ikt-sikkerhet understøtter denne forståelsen, og også her poengteres viktigheten av god ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet. I september opprettet regjeringen et ikt-sikkerhetsutvalg som et av tiltakene, med skattedirektør Hans Christian Holte som leder. Jeg er glad for å være medlem der.

dette jeg gi fra k… vil korte Med i glimt bakgrunn noen

Les om:

Sikkerhet