En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

En halv dag om cybersikkerhet på styrerommet

KOMMENTAR: Digitaliseringen av samfunnet skaper nye verdier og gir et forsterket fundament for innovasjon og vekst i mange virksomheter. Samtidig utvider det sårbarhetsflaten til de verdiene vi vil beskytte. Ansvaret hører derfor ikke lengre hjemme på server-rommet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av pågående digitalisering og rask teknologisk utvikling. Svakheter i ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene, men også for nasjonal sikkerhet og personvern. Det stod å lese om konferansen "Cybersikkerhet på styrerommet" som DND arrangerte i Oslo i midten av november. Temaet er nytt for mange toppledere, og det var første gang DND satte det på agendaen.

bidra og til lyntaler er cybertrusler fra forståelse podiet stilte for Konferansens økt at noe på dagens strategisk det at topps. som risikoområde cybersikkerhet diskusjoner var et toppledere fenger anerkjente sett opp Det hovedbudskap toppledelse. ni og til er styre Programmet skulle viser at for hele virksomheten. helt gjennom

først Men et lite bakteppe. Den digitale utviklingen er gledelig, men den øker samtidig sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Digitalisering går på tvers, og dermed oppstår det komplekse digitale verdikjeder som er vanskelig å kontrollere. Når alt henger sammen med alt, oppstår det sårbarhet på tvers av land, organisasjoner og funksjoner. Sikkerhetsbrudd kan raskt forplante seg i slike verdikjeder med uante konsekvenser. Vellykket digitalisering krever sikring av disse verdikjedene.

Cybersikkerhet som er kritisk og it-ansvar. fra server-rommet del på dermed mange Ansvaret en full ledere. isolert kommer Det fart til dens på ikke noe av virksomhetens helhetlige som styrerommet, en lenger integrert brått kan et av risikostyring strategi. betraktes digitale er del for

oppmerksomme på Det det seg stadig at sikringstiltak, likevel Det mer en støtter norske og rette forutsetning er jeg. er Det viktigste der er NSM-rapporten endrer på for og mye og en verden det virkemiddelet blir styring IKT-risikobilde svært står I i risikobildet raskt. ifølge "Helhetlig gang. effektive virksomheter slike sikkerhet bedring av 2017" å NSM. på sikkerhetsutfordringer. helhetlige ledelse God

toppledere de tall er som hvordan KPMG en helt skal cybersikkerhet vekst. viser er famlende styremedlemmer det til at Nye beskytte mange en dobbel møter for innovasjon løftes forutsetning håndtere for god direktør for at Samtidig har ser jeg hvordan del mestres. og som utvikle. at kunnskap cybertrusselen. dem, Naturlig Dermed nok. opp min og skal om cybersikkerhet i nå vet søker cybersikkerhet ansvaret gryende de ikke og det funksjon; I og jobb forståelse

Årets stortingsmelding om ikt-sikkerhet understøtter denne forståelsen, og også her poengteres viktigheten av god ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet. I september opprettet regjeringen et ikt-sikkerhetsutvalg som et av tiltakene, med skattedirektør Hans Christian Holte som leder. Jeg er glad for å være medlem der.

bakgrunn jeg Med vil k… glimt i fra noen dette korte gi

Les om:

Sikkerhet