- Enkle grep kan hindre id-tyverier

- Enkle grep kan hindre id-tyverier

Bygg nye nettjenester for kontroll av legitimasjon, anbefaler Norsis.

Id-tyveri har lenge vært en internasjonal trend, og det er heller ikke vanskelig å finne norske ofre lengre. Her til lands har vi imidlertid ikke klart å tallfeste hvor mange det dreier seg om.

- Nordmenn er nok litt for naive og det er litt for lite informasjon rundt hva id-tyverier er. Mer informasjon, et par nye grep og noen få justeringer fra myndighetene vil gjøre stor forskjell, forteller Christian Meyer, spesialrådgiver for Id-tyveriprosjektet i Norsis.

Webtjeneste for legitimasjonssjekk

Meyer holdt en innledning om id-tyverier under et todagers seminar for seksti personer fra privat og offentlig sektor i Oslo denne uka. Deltakere fra bank, finansnæring og offentlig sektor var tungt representert.

Det understreket et poeng fra en av foredragsholderne fra Politiet dro fram. Gjennom Schengen –samarbeidet har grensekontrollen blitt flyttet fra tollbodene til banker og Nav-kontor. Ansatte som skal yte andre tjenester må ta stilling til flere nye typer legitimasjon, og dette åpner for svindel.

- Det ene tiltaket som kan løse dette er et felles registeroppslag. Alle som må forholde seg til legitimasjon må kunne sjekke om den er gyldig ved et enkelt web-oppslag, mener Meyer.

Han iler til og understreker at løsningen ikke er nok en gigantisk samkjøring av databaser. Norsis viser fram løsninger tatt i bruk i Litauen og Belgia, hvor dette er en enkel webtjeneste. Det eneste som sendes er informasjon om legitimasjon, for eksempel “norsk pass”, og passnummeret. Svaret kan enten være ja eller nei.

Norsis har sjekket med Datatilsynet, som ikke har innvending mot at slik informasjon som ikke knyttes til noen person kan gå åpent over Internett.

Felles sperretjeneste

- Den andre løsningen vi foreslår er en felles sperretjeneste. I regi av det offentlige eller gjennom private aktører må det være mulig å melde alle tap av id-dokumenter på ett sted. Dette nettstedet må være en del av eksisterende digital infrastruktur, som id-porten, insisterer Meyer.

Å få dette på plass er et forhandlingsspørsmål hvor hjemler i lovverk må på plass. Man må også bli enige om hvem som skal ha ansvaret for prosjektet, og ikke minst - hvem som skal plukke opp regningen.

Kontroversene starter når ønsket om vern møter ønsket om et effektiv dagligliv. Les videre på neste side!

Les om:

Sikkerhet