- Epost er arbeidsgivers eiendom!

- Epost er arbeidsgivers eiendom!

VALG09: Høyre mener epost kun er et arbeidsverktøy, og ikke din eiendom.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig interessert i temaer som har med it å gjøre. Tematikk som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du i år går til valgurnene.

KRF SVARER:

- Minside.no er ikke god nok!

AP SVARER:

- Datalagring kan være positivt!

DE GRØNNE SVARER:

- Norge skal bli ledende på friprog!

VENSTRE SVARER:

- Vi vil gjøre fildeling lovlig!

RØDT SVARER:

- Apple og Microsoft utviklingsfiendtlige!

SP SVARER:

- Vi vil ha e-valg i 2011!

FRP SVARER:

- Mer penger til politiets piratjakt!

Denne gangen er det Høyre som har svart på våre it-spørsmål. Erna Solberg ble på cw.no nylig kalt Nerde-Erna, da det viste seg at hun kommer best ut når det gjelder bruken av nettet i valgkampen (noe forøvrig Bits & Bytes-redaktøren kunne skrive under på).

Her er hva Høyre mener om it:

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- Høyre er skeptisk til datalagringsdirektivet, blant annet av personvernhensyn, men ønsker ikke å sette EØS-avtalen på spill ved å bruke den såkalte reservasjonsretten mot direktivet. Høyre mener ikke at absolutt alt som kommer fra EU er fornuftig, det er nettopp derfor vi bør bli medlem - slik kan Norge påvirke i beslutningsprosessene, ikke kun være passiv mottaker av bestemmelser fra EU.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- Denne saken vil bli utredet av et utvalg partiet har nedsatt for å se nærmere på saken. Det foreligger derfor ikke p.t. et standpunkt fra Høyre i denne saken.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre stille strengere krav til at løsningene baseres på åpne standarder, samtrafikk og krav til sikkerhet, innefor områder hvor det finnes fullgode løsninger. Åpne standarder sikrer at alle programvareutviklere kan lage programvare for å lese og behandle dokumenter, uavhengig av hvilket program som ble brukt da dokumentene ble opprettet. Dette gir bedre konkurranse i programvaremarkedet, og øker lagringssikkerheten. Offentlig informasjon vil ikke kunne forsvinne ved at programmene som opprinnelig ble benyttet for å lagre informasjonen ikke finnes lenger, eller at personene som en gang hadde kompetansen til å bruke programmene er borte.

- For Høyre er det et selvstendig poeng at informasjon som det offentlige utveksler med befolkningen ikke er låst til en bestemt leverandør, men finnes i formater som baseres på åpne standarder, sånn at offentlig sektor ikke favoriserer en bestemt leverandør.

  • Åpne standarder gjør kommuner, fylker og stat leverandørnøytrale.
  • Fri programvare fjerner utgifter til brukerlisenser.
  • Åpne standarder gjør det tryggere å lagre dokumenter for all fremtid.
  • Fri programvare fører til mer nyskapning fordi terskelen til deltagelse for utviklere senkes.

- Hvordan skal helse-Norge håndtere elektroniske pasientjournaler?

- Høyre ønsker en løsning med kjernejournal, der bare livsviktig informasjon utveksles uten samtykke. For øvrig må informasjon utveksles med utgangspunkt i samtykke fra pasienten. Vi stemte mot Regjeringens forslag til ny helseregisterlov, fordi vi mente at den ga for vide fullmakter for utveksling av informasjon på en måte som krenker personvernet. Helseopplysninger er i sin natur så sensitive, og det må stilles strenge krav til utveksling av slike opplysninger i helsetjenesten.

- Hvordan skal man håndtere piratkopiering?

- Det er politiets oppgave og rettsforfølge ulovlig fildeling. Høyre erkjenner at det ikke vil være kapasitet til å forfølge alle de som laster ned ulovlig, men det er en viktig oppgave å avdekke nettsteder som Pirate Bay og rettsforfølge disse. Høyre mener ikke det er riktig at sivile aktører overvåker nett-trafikken for å avdekke lovbrudd.

Flere spørsmål og svar følger, bla videre for å høre hva Høyre mener om blant annet jobb-epost!

Sikkerhet