Erna vil GPS-utrustes

Erna vil GPS-utrustes

Høyres Erna Solberg vil spores om hun blir dement. Hun krever nå en kraftig oppstramming i helsesektoren, om det så ender med outsourcing.

TØNSBERG/OSLO: Timingen var helt spesiell.

Dagen før statsrådene gjorde rokade i regjeringen, og Jonas Gahr Støre med dét ble ny helseminister, snakket Erna Solberg (H) på Evry Insight om hva som er feil i offentlig sektor.

Deriblant pratet hun mye om helse.

- Mange jobber med utstyr som burde vært på museum for lengst, sier hun.

Hun tror støttesystemer ofte havner i blindesonen.

- Det hjelper ikke om man har verdens beste kirurg tilgjengelig, om systemet som skal kalle inn pasienten ikke fungerer.

Vil gjerne ha GPS

Solberg setter sin litt til omsorgsteknologi. Landet har en utfordring når det gjelder å håndtere eldrebølgen, og Solberg håper teknologi kan gjøre at folk kan bo hjemme lengre, med ting som GPS-sporing og fallsensorer.

- Hvis jeg blir dement, vil jeg gjerne gå med GPS. Jeg tror det er bedre for demente å kunne bo i naturlige omgivelser. Fallsensorer er også til stor hjelp. Om du faller ut av senga i dag er det fint om du gjør det før pleieren kommer, og ikke etter pleieren har gått.

Hun mener teknologi kan også kan avlaste pleiere.

- Roboter kan ikke erstatte medmenneskelig omsorg, men frigjøre pleiernes til tid til å gi bedre omsorg, sier hun.

- Mennesker skal jobbe med det mennesker kan best, også skal vi ha støttefunksjoner til det andre.

Salig kaos

Solberg mener Norge har beveget seg feil vei, blant annet ved å gjeninnføre faksmaskinen.

- Norge gjør det dårligere enn andre land sammenlignet med tidligere, vi var faktisk ganske flinke en gang i tiden. Det er kanskje litt betegnende at land som har kommet langt, faktisk er dårligere stilt økonomisk enn oss, sier hun.

- På 90-tallet lå vi for eksempel i front innen telemedisin, men vi har ikke klart å utnytte mulighetene. Det fantes fantastiske forsøk, men man ble ikke enige om hvem som skulle betale, og derfor stoppet det opp.

Litt av problemet mener hun er at ledelse i offentlig sektor rundt om sitter og plukker programvaren de selv ønsker. Det fører til et kaotisk mylder av ulik programvare.

- For eksempel i Helse Sør-Øst, der de har mer enn 3000 ulike programmer som skal fungere sammen.

Vil lære av næringslivet

Høyre-lederen mener det offentlige må få bedre bestillerkompetanse, og også være åpne for å gjøre som privat næringsliv - ved å outsource der det måtte passe seg slik.

- Vi skal ha de beste løsningene, måten det skjer på er ikke så viktig. Men det må ligge en grundig analyse til grunn. Vi må ta stilling til hva vi gjør best selv, og hva som kanskje passer bedre for andre. Vi må være ydmyke nok til å si at vi kan lære av privat sektor. Hvis Statoil kan vende nesen utover, kan også vi, sier Solberg.

Manglende felles it-infrastruktur er et problem når større ting skal løses, og i bunn og grunn er det pasienten som lider når det brukes penger på ting som ikke fungerer bra nok.

- Også er det enkelte steder som lykkes, som Helse Vest. Der er det sentral styring. Jeg har hørt det er som når det skal velges ny pave der, det er omtrent som om rommet stenges og ingen får komme ut før alle er enige.