Etterlyser mobilitet på jobben

Etterlyser mobilitet på jobben

Kun to av 10 mener arbeidsgiver gjør en god jobb med å legge forholdene til rette for mobilitet i arbeidet.

Kun to av 10 mener arbeidsgiver gjør en god jobb med å legge forholdene til rette for mobilitet i arbeidet. Det viser en undersøkelse analyseselskapet Kelton Research har gjennomført for SAPs datterselskap Sybase.

Økt sikkerhetsrisiko

Dagens mobile løsninger kan gi store muligheter for mobilitet på arbeidsplassen, men lite tyder på at arbeidsgivere henger med på de ansattes krav til mobilitet.

- Den store veksten i mobile løsninger kan gjøre jobben enklere og mer fleksibel, om arbeidsgiver legger til rette for det. Når bedriften ikke legger til rette for mobilitet, bruker ansatte sine private smarttelefoner eller nettbrett, med fare for sikkerhet og ineffektivitet, sier Michael Ramm Østgaard, Country Manager i SAP Norge.

Til tross for at fire av ti mener sikkerhetshensyn bremser muligheten til å jobbe effektivt fra mobile enheter, øker mange ansatte selv sikkerhetsrisikoen ved å videresende jobbmail eller dokumenter eller logge på intranettet fra private mobile enheter.

Henger etter

Østgaard peker på flere årsaker til hvorfor det er viktig at arbeidsgiver legger til rette for mobilitet.

- Smarttelefoner og nettbrett har gitt oss helt nye muligheter for å være tilkoblet fra andre steder og til alle tider. Ansatte ønsker å ta mulighetene i bruk, men arbeidsgiverne henger etter. Bedrifter som legger bedre til rette for å jobbe effektivt og fleksibelt fra mobile enheter, kan øke produktiviteten og samtidig bli en mer attraktiv arbeidsplass, sier han i en pressemelding.

Vil velge selv

Undersøkelsen viser også at dagens arbeidstakere har høye krav til hva slags utstyr de skal bruke. Halvparten av de spurte vil helst velge hvilken mobil enhet de skal benytte selv.

Seks av ti er derimot villig til å ofre andre jobbgoder som gratis kaffe eller parkeringsplass, for å beholde favorittmobilen eller nettbrettet.

Sikkerhet