EU går mot DRM og prikksystem

EU går mot DRM og prikksystem

Frankrike går sammen med film- og musikk-bransjen og ønsker å ta fra deg nettet om du laster ned ulovlig. EU sier nei, og kritiserer bransjens kopisperrer.

"Gradvis respons" eller "three-strikes"-tilnærmingen er et system som musikk- og film-bransjen har prøvd å få europeiske land til å innføre en stund.

Dette kan sammenliknes med et prikksystem for sertifikat, hvor du etter tre prikker mister lappen, eller i dette tilfellet automatisk mister internett-tilkoblingen din etter å ha blitt tatt for ulovlig nedlasting tre ganger.

Frankrike er det eneste landet i Europa som har innført et slikt system til nå, og de har prøvd å få det igjennom i EU som helhet. Men EU har faktisk gått stikk motsatt vei; i et tillegg til et forslag fra EUs kommisjon om å reformere reguleringsrammene angående elektronisk kommunikasjon ble det slått fast at en domstol alltid må være involvert hvis noen skal bli fratatt internettilkoblingen sin.

Kritiserer kopisperrer

Franske myndigheter prøvde også å få inn sanksjoner mot piratkopiering i det konkluderende dokumentet til forrige torsdags møte i EUs råd om Utdanning, Ungdom, og Kultur. Det endelige dokumentet endte opp med å nevne piratvirksomhet, men uten å anbefale noen bestemte tiltak.

Isteden kritiserer dokumentet film- og musikk-bransjen for problematiske kopisperrer (DRM) like mye som det kritiserer piratvirksomhet. Slik kopisperrer i stor grad fungerer i dag skaper en sikkerhetsrisiko for brukerne og hindrer dem i å bruke innholdet på den plattformen de måtte ønske.

Det er en stor lettelse at EU ikke lar seg presse av sterke private firmaer til å ta fra mennesker den viktigste kanalen til informasjon, og, i dagens samfunn, omtrent den eneste virkelige muligheten for reel ytringsfrihet, på grunn av noen få, små lovbrudd.

At de i tillegg innser problemene kopisperrer fører til, og tar til orde for forbrukernes rettigheter i den saken er veldig positivt.

Les om:

Sikkerhet