EU kan stoppe svensk snokelov

EU kan stoppe svensk snokelov

Den nye overvåkingsloven i Sverige er meldt til EU-kommisjonen fordi den begrenser den fri flyt av informasjon.

Den sterkt omdiskuterte svenske loven, som utvider Forsvarets Radioanstalts (FRA) muligheter til å overvåke kommunikasjon inn og ut av Sverige, kan få et uventet "nei" fra EU før den er i gang, ifølge DN.se.

Loven har stor påvirkning også for Norge, fordi mye av den norske datatrafikken går gjennom Sverige. Ifølge den nye lovendringen kan svenske myndigheter få tilgang til nesten alt som sendes ut av Norge.

Men nå har en svensk advokat på Det europeiske universitet i Firenze, Robin Lööf, meldt loven til EU-kommisjonen. Han mener loven strider mot EU-retten.

Fortrolighet

Lööf påpeker at en samtale mellom en advokat, som befinner seg utenlands, og en klient, som befinner seg i Sverige, risikerer å bli avlyttet som følge av den nye loven. Ettersom den nye loven kun gjelder datatrafikk på tvers av grensen, vil en advokat, som er i Sverige, ikke bli utsatt for samme type overvåking, mener han.

- Det er en absolutt nødvendig del av advokatens rolle at kommunikasjonen er fortrolig, og uten at dette er garantert, er den umulig å utøve yrket på en riktig måte, sier Lööf.

Selv om der finnes bestemmelser i loven som sikrer at samtaler mellom advokater og klienter ikke lagres, mener advokaten at dette ikke er tilstrekkelig. Han håper at EU-kommisjonen vil behandle hans anmeldelse.

LES OGSÅ: Sverige innfører snokelov

Les om:

Sikkerhet