EU krever sterkere personvern

EU krever sterkere personvern

Strengere krav til brukerdata kan bety problemer for Facebook.

Europakommisjonen foreslår nye regler som stiller strengere krav til hva selskaper kan gjøre med folks personopplysninger.

Facebook og Google opererer i dag med brukervilkår og regler som er uklare, lukkede og ofte i uoverstemmelse med dagens lover, synes kommisjonen.

Dagens regler, slik de er nedsatt i The Data Protection Directive, får kritikk for å være utdaterte. Nå skal det bli orden i sysakene.

Mer info

Forslaget pålegger selskaper å fortelle brukerne hvordan og hvorfor data blir samlet inn, og hvem som får tilgang på dataene.

Man vil også vite hvor lenge dataene lagres, og hvordan dataene kan endres eller slettes av brukeren.

Reglene vil også kreve at selskaper trenger brukerens eksplisitte tillatelse til å laste ned data om dem. De nye reglene kan få store konsekvenser for giganter som Facebook.

Sletting

Facebook har blant annet fått kritikk for å ikke slette data for godt når man melder seg ut av nettsamfunnet.

Også dette vil kommisjonen ha en slutt på.

- Man skal ha rett til å bli glemt, skrives det, og man skal derfor ha rett til å få slettet data man ikke lenger ønsker å ha på nettet.

Hele EU

Kommisjonen vil også at brukerne skal bli informert om hvordan personlig annonsering foregår, det vil si hvordan annonseringen skreddersys brukernes profiler og data.

Om reglene blir fastsatt vil de gjelde i hele EU. Dermed vil eventuelle brudd på disse bli etterforsket på europeisk nivå, og ikke av hvert enkelt land.

Da kan det også bli enklere å få gjennom de strengere reglene. Forslaget blir behandlet senere neste år.

Les om:

Sikkerhet