Europasatsing for Q1 Labs

Europasatsing for Q1 Labs

Det amerikanske sikkerhetsselskapet skal svare på etterspørselen etter SIEM og Security Intelligence-løsninger.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det amerikanske selskapet Q1 Labs spesialiserer seg på sikkerhet og logghåndtering og -analyse, også kjent som Security Information and Event Management (SIEM).

Kundebasen doblet

Midtøsten beste første løpet i sitt har Selskapet og tre i doblet kvartalene noensinne, vekstår (EMEA). og av Europa, 2010 i kundebasen hatt selskapet de Afrika

satsing Norden. Q1 Labs' Norden Nå tre for direktør europeiske Sør-Europa. Danske nye Milling Asger etablerer er henholdsvis avdelingskontorer Tyskland, i i og selskapet utnevnt

direktør blant Fortinet for salgsdirektør Han salgsdirektør har dansk annet vært for i og 3Com, Citrix. Nord-Europa i tidligere nordisk

i Europa Vokser

- hjelpe streber denne Milling å sier bli del veksten, markedsleder ta mitt Europa Norden. er i etter i vokser i partnerne med Målet Labs å i å Q1 en pressemelding. raskt og

a… Europa drives veksten - i Mye av

Les om: