Få krypterer disken

Få krypterer disken

Sikkerhet på endepunktet er viktig når vi snakker om bærbare datamaskiner. Her er det mange tiltak som vil bedre sikkerheten, men foreløpig er det få bedrifter som bryr seg.

Bærbare datamaskiner og mobile ansatte påfører bedriften mange nye sikkerhetsutfordringer. Derfor er «sikkerhet på endepunktet» blitt et emne som opptar mange av leverandørene i bransjen. Dette er en disiplin som omfatter mange sikkerhetstiltak, der ett av dem er å kryptere harddisken på den bærbare maskinen. Dette er selvsagt et effektivt tiltak for å hindre tap og kompromittering av bedriftsinterne data, som i verste fall kan medføre direkte økonomisk tap for bedriften.

Det er det anerkjente sikkerhetsselskapet Check Point Software Technologies som kan fortelle at kun 27 prosent av spurte bedrifter har satt i gang med å kryptere de bærbare maskinene til sine ansatte. Denne undersøkelsen er global, der 42 prosent av svarene kommer fra vår verdensdel. Dette resultatet er overraskende lavt, tatt i betrakting at det har vært en stor økning av mobile ansatte over hele verden. Å kryptere harddisken på en bærbar pc har blitt svært enkelt med Windows 7. Denne versjonen har funksjonen innebygd, slik at det er bare å starte den for å få sikret harddisken.

I større bedriftsmiljøer er det imidlertid ofte bedre å bruke andre produkter for å løse sikkerhetsoppgavene. Dette kommer av at det er enklere å administrere dersom alle sikkerhetsfunksjonene er løst av samme produkt. I dag regnes langt flere funksjoner enn kun kryptering som sikkerhet på endepunktet, blant andre: VPN klient, personlig brannmur, antivirus/anti-spionprogram og sikring av nettsurfing.

Når man tenker på mengden av bærbare pc-er som blir stjålet, glemt eller på andre måter kommer på avveie, er det god grunn til å vurdere om det ikke er på tide å sette i gang med sikkerhet på sine mobile endepunkter.

Les om:

Sikkerhet