Få sårbarheter i MS-programmer

Få sårbarheter i MS-programmer

21 av de 50 programmene på en pc kommer fra Microsoft. Men bare 14 prosent av alle sårbarheter.

Antall sårbarheter som rammer Windows-brukere har økt med fem prosent det siste året, men Microsofts programvare utgjør en overaskende liten andel av disse. Det fremkommer i en ny rapport fra sikkerhetsselskapet Secunia, og meldes av Computer Sweden.

I 2012 noterte Secunia sårbarheter i 9,776 produkter fra 421 ulike leverandører. Én femtedel av disse ble klassifisert som kritiske eller svært kritiske.

Ved hjelp av data fra Secunias Personal Software Inspector, kunne man konstatere at en gjennomsnittlig pc kjører 72 ulike programmer. Om man ser på de 50 vanligste programmene, er 21 av disse fra Microsoft.

Til tross for denne fordelingen, sto Microsoft-programvare bare for 14 prosent av alle sårbarhetene. Når det gjelder bestemte programmer var Google Chrome det eller verste med 291 sårbarheter, etterfulgt av Mozilla Firefox med 257, og Apples Itunes med 243.

Les om:

Sikkerhet