Facebook kan redde personvernet

Facebook kan redde personvernet

Avsløringen om sporing av brukere på Facebook kan, ironisk nok, bidra til å styrke personvernet på nettet.

Amerikanske personvern-grupperinger applauderer avsløringene om hvordan annonsesystemet Beacon følger med på Facebook-brukernes besøksmønster på nettet.

Denne typen koblinger har altfor lenge fått pågå i det skjulte, mener de.

- Facebook-skandalen er på en måte veldig bra, for den viser folk hva som virkelig foregår. Det finnes flere andre nettsteder med liknende ordninger, men vanlige brukere får ikke dette med seg, sier direktør Pam Dixon i World Privacy Forum.

Spores uansett

Beacon-teknologien er en del av et nytt annonsesystem, Facebook Ads. Programmet er uvtiklet for å overvåke aktivitene til Facebooks brukere på 44 partner-nettsteder. Aktivitetene blir videreformidlet til alle som er på vennelisten i Facebook, med mindre brukeren ettertrykkelig har sagt nei til dette.

Hensikten er å skreddersy reklame rettet mot enkeltbrukere basert på informasjonen som hentes inn. Men den siste uken har det blitt avslørt at systemets sporing er langt mer vidtrekkende enn Facebook har villet innrømme. Det viser seg nemlig at annonsesystemet sporer brukerne også når de ikke er logget inn på Facebook.

LES OGSÅ: Facebook-sporing avslørt og dokumentert

Ønsker lovendring

Men ifølge Dixon er ikke slike systemer begrenset til Facebook. Tvert imot er koblingen mellom annonsører og brukere blitt vanlig, men den tekniske utføringen er så intrikat at brukerne må uvanlig stor teknisk innsikt for å kunne ivareta vernet om personlige opplysninger.

Dixons organisasjon og flere andre grupperinger i USA har nå brakt saken opp på politisk nivå i Washington, for å jobbe mot en lovendring. Personvernloven i USA følger prinsippet om at det er valgfritt å være med på slike ordninger som Facebook legger opp til.

Denne saken viser at det ikke holder å gjøre personvernet til en privatsak mellom nettaktør og bruker, mener Dixon og en rekke jurister som uttaler til Computerworld US.

Toppen av isfjellet

Ekspertene sier at mange aktører har en langt verre praksis enn Facebook. Mange informerer svært dårlig overfor brukerne om hvordan deres nettbesøk kan kobles opp mot annonsører.

Mange aktører bruker også teknisk avanserte omgåelser for å få tak i informasjon, selv om brukerne i utgangpunktet sier nei til å bli koblet opp mot annonsører, og noen endrer sin personvernpraksis uten å informere brukerne.

LES OGSÅ: Slik unngår du at Facebook sporer deg

Fremveksten av sosiale nettverk som Facebook og Myspace, og den påfølgende kommerisaliseringen av disse, bidrar til å øke problemet.

- De sosiale nettverkene har skapt en bølge av atferdsprofilering, data-uthenting og ”nanomålretting” som fort kan bli en bransjestandard dersom ikke myndighetene går inn og regulerer praksisen, sier Kathryn Montgomery, professor i kommunikasjon ved American University i Washington.

Sosialt problem

Flere eksperter mener at en regulering er nødt til å komme, fordi det er en åpenbar motsetningen mellom forbrukernes ønsker og næringslivets interesser.

Sporingen på sosiale nettverk er svært omfattende og det bygges opp grundige profiler på basis av brukerne netttatferd, som så videreformidles til markedsførere, hevder Montgomery, som er svært bekymret fordi nettverkene i stor grad utgjøres av unge mennesker som ikke har noen anelse om hva informasjonen de legger ut kan bli brukt til.

Avsløringen av Beacon/Facebook understreker at fri konkurranse og selv-regulering ikke kan løse dette problemet, mener Montgomery.

Les om:

Sikkerhet