Fakta om søppel

Nå har måleglade amerikanere funnet ut at spam, eller søppelpost, reduserer ansattes produktivitet med 1,4 prosent.
Søppelpost koster 874 dollar per ansatt per år. Det heter seg i alle fall slik i en studie utført av analysefirmaet Nucelus Research. Studien har tittelen "Spam: The Silent ROI Killer" (ROI: return on investment: avkastning på investeringer) og bygger på intervjuer gjort i 76 ulike amerikanske bedrifter.

Tallet 874 dollar baserer seg på en timelønn på 30 dollar og 2.080 arbeidstimer på et år. Andre funn i studien: produktiviteten minsker altså med 1,4 prosent, mens en gjennomsnittsansatt mottar 13,3 søppelpostmeldinger hver dag, og det koster dem seks og et halvt minutt.

Undersøkelsen har også kommet fram til at såkalte spamfiltre er forholdsvis ineffektive i kampen mot uvesenet.

-- Filtrering stanser nok noen epostmeldinger, men kompenserer bare 26 prosent av produktivitetstapet, sier Ian Campbell, administrerende direktør i Nucleus, til IDG News Service.

Han har for øvrig funnet ut at produktivitetstapet betyr det samme som om en av 72 ansatte kom på jobb for å sove hele dagen. Det vites ikke om Nucleus har utført tilsvarende målinger om effekten av røykepauser og dopauser.

Les om: