Finansportalen lansert

Finansportalen lansert

Finansportalen.no skal gi deg alle landets bankpriser, i tillegg til råd og informasjon om lån og forsikringer.

Regjeringen har bevilget penger til den nye nettjenesten finansportalen.no, som skal gi folk bedre informasjon om alle typer finansprodukter. Portalen er resultatet av et felles initiativ fra Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Kredittilsynet. Konkurransetilsynet, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes Forening og Finansnæringens Hovedorganisasjon her også deltatt i arbeidet med å utvikle finansportalen.no.

Her kan publikum hente råd og informasjon om alt fra boliglån og forsikringer, til hvordan man skal få mest mulig ut av sparepengene.alt fra boliglån og forsikringer, til hvordan man skal få mest mulig ut av sparepengene, heter det i en pressemelding.

- Vi håper at portalen på vegne av forbrukerne greier å knekke bank- og forsikringskodene. Forbrukerne skal få forstå hva de kjøper, og få vite nesten like mye som banken, sier daglig leder og redaktør av finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

LES OGSÅ: Skandiabanken minst nede

Finansportalen.no skal være en uavhengig informasjonskanal på nett, rettet mot privatkunder i finansmarkedet. Cirka 150 banker og 27 forsikringsselskaper skal levere data til portalen – med priser på lån, vilkår i forsikring og fakta om spareprodukter. Et bankbarometer viser alle kostnadene og inntektene knyttet til kundeforholdet. Ett eneste søk på lån gir låneberegning på samtlige tilbud, dvs 750 beregninger per forespørsel.

Det finnes det også en egen avdeling for sparing, der man finner pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.

- En offentlig nettportal om finansprodukter vil bidra til at forbrukerne får tilgang til enkel, ryddig og saklig informasjon om sparing, lån og forsikring. Dette er viktig for å kunne orientere seg i et marked med kompliserte finansielle produkter og tjenester. Sammen med et velfungerende lovverk og et oppegående kontrollsystem, er bevisste forbrukere den beste garantien for velfungerende konkurranse og seriøsitet i bransjene, sier finansminister Kristin Halvorsen i pressemeldingen.

Les om:

Sikkerhet