Firefox hjelper andre nettlesere

Firefox hjelper andre nettlesere

Mozilla med sikkerhetsverktøy for IE, Chrome, Safari og Opera.

Mozilla, selskapet bak Firefox, er i ferd med å slippe Plugin Check, et sikkerhetsverktøy som gjør det mulig å sjekke om tilleggsprogrammer til nettlesere trenger oppdatering.

Funksjonaliteten er innebygd i Firefox 3.6, men Mozilla skal slippe verktøyet som en nettjeneste til brukere av Internet Explorer (IE), Chrome, Safari og Opera.

Henter siste versjon

Tjenesten skal blant annet holde styr på om Adobe Flash og Apple Quicktime er lappet med siste sikkerhetsfikser, to tilleggsprogrammer som ofte utnyttes av hackere.

Plugin Check fungerer ved at maskinen din pinger Mozillas servere, som sammenlikner versjonsnummeret på tilleggsprogrammet med den nyeste tilgjengelige versjonen av programmet. Trenger du en oppdatering, lenker en oppdateringsknapp til installasjonssidene på produsentenes hjemmesider.

Test tjenesten

Støtten for IE er noe begrenset. Verktøyet vil kun fungere for IE7 og IE8, og vil ikke kontrollere like mange plugins som for de andre nettleserne.

Mozilla har allerede lansert en testversjon av tjenesten, og selskapet melder at en fullversjon vil være tilgjengelig innen kort tid. Den vil bli tilgjengelig her.

Sikkerhet