- Flere tyverier med biometri-id

- Flere tyverier med biometri-id

En ekspertgruppe utpekt av EU hevder at dagens biometri-teknologi er for dårlig og faktisk øker faren for id-tyveri.

Svakere sikkerhet, dårligere personvern og økt fare for identitetstyveri.

Det er noen av konklusjonene om dagens bimoetriske identitetsteknologi i en rapport utarbeidet av FIDIS (Future of Identity in the Information Society), en ekspertgruppe oppnevnt av EU for å evaluere identitetssystemer).

"Enkelt forklart, utnytter den nåværende implementasjonen av det europeiske passet teknologier og standarder som er dårlig utformet i forhold til formålet", skriver FIDIS på sitt nettsted

Ekspertgruppen tar til orde for strakstiltak som kan begrense skadevirkningene av teknologi som allerede er tatt i bruk, og for utvikle et "nytt og overbevisende integrert sikerhetskonsept" i løpet av de neste tre årene.

Usikret

FIDIS peker på at biometriske, maskinlesbare reisedokumenter (MRTD- machin readable travel documente) kan lese av på 2-10 meters avstand, og at dagens systemer ikke gir god nok beskyttelse av id-informasjonen.

Adgangskontrollen er "sårbar for omgåelse eller hacking, og det er risiko for omfattende, ikke-registrert autentisering av av MRTD-data begått av autoriserte eller ikke-autoriserte tredjeparter".

Noe av problemet er at biometrisk informasjon ikke kan endres, og derfor kan misbrukes i lang tid dersom dataene først er stjålet. Et annet problem er, ifølge FIDIS, at nøkkelen til RFID-merket er plassert på selve passet. Det betyr at enhver som har hatt fysisk tilgang til passet, kan lagre informasjonen og bruke den til å aksessere data som ligger i RFID-merket.

Hele rapporten kan du lese her.

Les om:

Sikkerhet