Føler ikke noe overvåkingspress

Føler ikke noe overvåkingspress

De norske teleoperatørene føler seg ikke presset av myndighetene.

I går ble det avslørt at svensk overvåkingspoliti

presset nettoperatørene
til å godta direkte overvåking av sine kunder.

"Vi mistenker et terrorangrep i Stockholm sentrum og får inn informasjon som gjør at det er verdifullt for oss å eliminere. Og dette får vi fredag kveld klokka 20 utenom kontortid. Svaret, med manuell håndtering, innebærer at vi får leveransen mandag formiddag. Da smeller det i Stockholm sentrum med 800 døde" Det sier Säpos signalstrategiske rådgiver Kurt Alavaara i et lydbåndopptak som Bahnhofs toppleder Jon Karlung har dokumentert i et lydbåndopptak av et møte med det svenske sikkerhetspolitet Säpo.

Flere teleoperatører bekrefter at de har hatt liknende opplevelser der de har fått beskjed om at de løper terroristers ærend hvis de ikke utleverer opplysninger om teletrafikken. Tele2s sjefjurist Stefan Backman bekrefter overfor TT at selskapet er blitt presset.

Saken har alt fått politisk etterspill. Torsdag må Säpo forklare seg for Riksdagens Justitieutskott.

Harmoni i Norge

Telecom Revy stilte i går følgende to spørsmål til Telenor, Tele2 og Netcom.

- Har sikkerhetstjenesten eller etterretningstjenesten lagt utilbørlig press på ditt selskap for å gi tilgang til et stort antall kunders aktivitet på mobilen, epost eller Internett?

- Har det blitt brukt trusler av liknende karakter som i Sverige.

Svaret fra Telenors sikkerhetssjef Hanne Tangen Nilsen er som følger:

- Vi kan svare nei til begge spørsmålene. Det er ukjent problemstilling for oss. Dette er hjemlet gjennom straffelovens §47 om nødrett. Det er nøye oppgåtte prosedyrer mellom nødetatene og telekomaktørene.

Svaret fra kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Tele2 var et kortfattet nei på begge spørsmålene. NetCom besvarte ikke henvendelsen.

Med forbehold om hva andre operatører har opplevd fra sikkerhetspolitiet i Norge: PST truer iallfall ikke til seg innsyn i vår teletrafikk med trusler som i Sverige.

Les om:

Sikkerhet