Folkets forsvarer forsvinner i dag

Folkets forsvarer forsvinner i dag

KRONIKK: Georg Apenes er en tøffing, og personvernet har vunnet på det.

I dag har Georg Apenes sin siste dag som direktør for Datatilsynet. Siden 1989 har han ledet det offentlige organet som er opprettet for å ivareta personvernet. I en tid der det lagres større og større mengder data om oss alle, kanskje uten vår viten, har direktøren sett de samfunnsmessige konsekvensene og satt truslene mot personvernet på dagsorden. Det er viktig.

Tilsynets avtroppende direktør var en fryd å ha med å gjøre som journalist. Ikke bare ventet det sitater egnet i fete krigstyper og politiske gullkorn da jeg kom inn på Apenes' kontor, men han tok seg tid til å sitte ned og diskutere personvern, prinsipper og utfordringene som samfunnet står ovenfor. Det var sterk retorikk knyttet til et brennende engasjement for personvern, et engasjement som også har smittet over på hans medarbeidere i Datatilsynet.

Det er ikke til å komme vekk fra at Apenes med sitt engasjement og uttalelser har provosert. Han har hatt klar tale, kanskje klarere enn de fleste er vant til fra en embetsmann. Men husk: Datatilsynet er ikke kun et tilsyn – det er også et ombud. Det er Datatilsynets oppgave å være til stede i den offentlige debatten, og beskytte oss mot det som de mener kan true personvernet. Diskusjonen rundt Datalagringsdirektivet er et eksempel på det, der Georg Apenes har fyrt av mange kraftsalver i håp om å få opp øynene til politikere og den norske befolkning. Det har han og de andre i Datatilsynet klart. Nå debatteres direktivet i ulike fora jevnlig, og alt fra skarpskodde jurister til skoleungdom deltar.

Nå er det forøvrig ingenting som tilsier at Georg Apenes vil holde kjeft selv om han går av som Datatilsynets leder. Det er all grunn til å tro at hans røst fortsatt vil høres i den offentlige debatten. Det er ålreit.

Jeg ser frem til en ny leder med tilsvarende engasjement, og som ikke er redd for å ta de kampene som trengs å tas. Lederen av Datatilsynet er folkets fremste forsvarer av personvern, og må kjempe mot maktinstanser på mange fronter. Da er det viktig å ha skarp ammunisjon å kunne skyte med. Eller som Apenes selv sa det i en avslutningstale i Brüssel nylig: Av og til er det ikke nok at hunden bjeffer – den må kunne bite også.

Takk for det betydelige arbeidet du har lagt ned for personvernet, Georg!

Mats Lillesund er tidligere journalist i Computerworld og nå seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Les om:

Sikkerhet