Forbrukerombudet overtar Datatilsynet

Forbrukerombudet overtar Datatilsynet

Bjørn Erik Thon vil være pågående og uredd, men også klar til å kompromisse.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud offentliggjorde klokken 12 i dag at det er Bjørn Erik Thon som blir ny direktør til Datatilsynet. Han ble plukket ut blant 15 søkere.

- Jeg er glad for at vi nå har funnet en så godt kvalifisert person som Thon til denne viktige stillingen, sier Aasrud.

- Med både bred juridisk bakgrunn og lang ledererfaring fra relevant, offentlig virksomhet, skulle han være særdeles godt forberedt til å takle de utfordringene han vil møte i sin nye jobb, sier hun.

Jurist

Thon er utdannet jurist og har vært Forbrukerombud siden 2000. Han har jobbet med forbrukerspørsmål i en årrekke og har tidligere blant annet vært advokat- og dommerfullmektig, juridisk leder i Forbrukerrådet, samt politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i justisdepartementet.

Thon ønsket ikke å legge frem noen programerklæring i dag, og selv om han understreker at han er imot Datalagringsdirektivet, ønsket han ikke å gjøre pressekonferansen om til en seanse om EU-direktivet.

- Det er mange viktige problemstillinger, men det blir feil å komme med en programerklæring i dag. Jeg er en strategisk person, og må forankre slikt i en god prosess. Det ville være utklokt å komme med med utspill i dag. Ting skal forankres, man skal ha en strategi bak det man gjør.

Thon beskriver seg selv som en lagspiller internt, men også eksternt.

- Jeg skal være pågående og uredd, men samtidig lytte. Noen ganger kan det være lurt å inngå kompromisser i sted for å si «nei, nei, nei, nei» - uten at dette er noen kritikk av Georg Apenes' lederstil, sier han.

- Jeg er ikke Georg Apenes, og har heller ikke ambisjoner om å bli Georg Apenes. Denne stillingen må man fylle med personligheten man har. Jeg vil finne min rolle i dette og utvikle meg med de gode medarbeiderne jeg får i Datatilsynet, sier Thon.

Etterfølger Apenes

Han overtar sjefsstolen etter Georg Apenes, som har gått av med pensjon. Apenes har bjeffet for personvernets ve og vel siden 1989, en svært seig kamp mot de høye makter. Han har tidligere uttalt til Computerworld:

- Om du spør om vi lykkes med å styrke personvern og integriteten, så er vel svaret nei. Men jeg mener vi lykkes med å få frem konsekvenser og holde rettstatens pulsslag ved like. Vi vinner noen slag, men taper krigen.

Det har vært en tidkrevende prosess å finne erstatter, og Apenes har uttrykt oppgitthet over at prosessen ble satt i gang bare to måneder før han gikk inn i pensjonistenes rekker.

Fornyingsdepartementet innrømmet i starten av mars at søknadsfristen har vært for kort, og utsatte den ytterligere. Den utvidede søknadsfristen ble 15. mars, og Apenes gikk av med pensjon 9. april. I påvente av ny direktør, har informasjonsdirektør Ove Skåra vært konstituert som direktør.

Sikkerhet