Fornøyde med hackingøvelse

Fornøyde med hackingøvelse

I over tre dager ble samfunnskritiske funksjoner i Norge mål for nettangrep.

Mandag til onsdag deltok et trettitalls offentlige og private virksomheter i den største, nasjonale it-sikkerhetsøvelsen i Norge, IKT08.

Øvelsen ble arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), mens Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde det faglige ansvaret.

Ifølge seniorrådgiver Øyvind Mandt i NSM, som har hatt ansvaret for planleggingen, har deltakerne vært svært fornøyde med øvelsen.

- Vi fikk spilt de hendelsene vi hadde planlagt, både når det gjelder tekniske problemstillinger og trykket fra media. Partene har vært fornøyde med å ha vært med, det har vært realistiske scenarier og mange vil gjerne øve mer, sier Mandt.

LES OGSÅ: Terror-tester norsk ikt

Øvelsen har vært planlagt over et år, og totalt 250 ulike typer hendelser og angrep stod på dreieboka til øvingsledelsen, som satt i DSBs hovedkvarter i Tønsberg.

Mandt vil ikke gå i detaljer på angrepene, annet enn at det gjelder blant annet bruk av trojanere, defacing, tjenestenektangrep og så videre.

- Det har vært ulike grupperinger som har stått bak angrepene, angripere med stor kapasitet, sier han.

De involverte går nå inn i en fase der de skal evaluere øvelsen. Men de har allerede nå sett at enkelte av angrepene hadde en effekt.

- Det er helt klart en del forbedringspunkter, det må vi gripe fatt i nå. Det er derfor man øver, sier Mandt.

LES OGSÅ: Norge er hackermål

Les om:

Sikkerhet