Forsvaret velger pki-løsning fra HP og Entrust

Forsvaret velger pki-løsning fra HP og Entrust

Avtalens første leveranse har en initiell ramme på flere millioner kroner, med en potensiell økning i senere faser.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har valgt HP som leverandør for Public Key Infrastructure (pki) basert på teknologi fra sikkerhetsselskapet Entrust. Avtalens første leveranse har en initiell ramme på flere millioner kroner, med en potensiell økning i senere faser.

Avtalen har også en opsjon på leveranse av konsulenttjenester fra HP, tilknyttet implementering og rådgivning.

Den valgte løsningen, Entrust Authority pki, skal benyttes for sikker autentisering mot interne systemer og applikasjoner. Totalt seks tilbydere viste først interesse. For å bli tatt i betraktning måtte løsningen oppfylle en rekke nasjonale krav samt krav fra NATO for senere samkjøring innen NATO området.

HP og Entrust ble til slutt valgt i konkurranse med én alternativ leverandør som var i stand til å levere på den gitte kravspesifikasjonen. Forsvaret har kjøpt Entrust Secutity Provider til å dekke behovet til hele Forsvaret i dag og på sikt.

Det bygges i første omgang opp en sentral infrastruktur for pki som settes opp mot et begrenset antall systemer og applikasjoner. Med denne kjerneløsningen på plass, er det opp til de ulike avdelingene og applikasjonseierne om når man skal ta i bruk all funksjonaliteten som ligger i pki-løsningen.

- Gjennom denne avtalen befester HP og Entrust sitt samarbeid på pki-området. Vi har jobbet sammen med Forsvaret innen sikkerhetsløsninger tidligere og vil med dette prosjektet bidra aktivt med å øke deres sikkerhetsnivå, sier salgsansvarlig for tjenester, offentlig sektor i HP Norge, Lars Ødegaard.

Les om flere kontrakter i Bransje

Sikkerhet