FOST-sakene henlegges

FOST-sakene henlegges

Forsvaret blir ikke tiltalt for ulovlig overvåking av regjering og kongehus.

Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) har vært siktet for ulovlig overvåkning, men nå henlegges saken. Departementsråd i Forsvarsdepartementet (FD) Erik Lund-Isaksen er glad for det.

- Vi er lettet over at statsadvokaten har konkludert med at verken FOST eller de ansatte har gjort noe ulovlig, sier han.

Uklarheter i regelverk

Det var i januar 2008 at Forsvarsdepartementet mottok bekymringsmelding fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om metodebruken. Konkret ble det reist spørsmål om hvorvidt FOST drev med ulovlig overvåkning av Statsministerens kontor og Kongehuset.

FD fant ikke grunn til å forfølge saken videre.

NSM orienterte også det såkalte EOS-utvalget - kontrollutvalget for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste – som satte i gang egne undersøkelser. EOS-utvalget peker i sin rapport som ble avlagt 19. juni blant annet på uklarheter i metodebruk og regelverk.

Ny instruks

Kripos har også vært involvert. De har undersøkt hvor vidt FOST har bedrevet drevet uhjemlet overvåkning av usikret datatrafikk. Men intet straffbart forhold er bevist, og dermed er FOST renvasket.

Departementet satte i gang arbeid med ny instruks. Instruksen er nå på høringsrunde med frist 6. januar neste år. Instruksen skal trekke opp klare rettslige rammer for utøvelsen av sikkerhetstjeneste, særlig med tanke på den enkeltes rettssikkerhet og personvern.

FD håper å få på plass forskriften tidlig i 2010.

Les om:

Sikkerhet