Fri flyt av fortrolige dokumenter

Fri flyt av fortrolige dokumenter

Sensitive opplysninger behandles med alt annet enn varsomhet, viser det seg.

LONDON: Hver eneste dag sendes tusenvis av dokumenter som egentlig bare hører hjemme bak bedriftenes stengte dører, ut av bedriftene.

Omgangen med sensitive data i europeiske bedrifter er nokså lemfeldig, viser en undersøkelse som legges fram av it-sikkerhetsselskapet McAfee senere denne uken. Computerworld.no fikk tilgang til undersøkelsen på et presseseminar holdt i slutten av forrige uke i tilknytning til sikkerhetskonferansen Infosecurity .

McAfee spurte 600 kontoransatte i hele Europa om håndteringen av fortrolig informasjon.

Her er noen av funnene:

I snitt sender en ansatt konfidensiell informasjon ut av bedriften en gang i uka

39 prosent har ingen motforestillinger mot å sende kundedata til utenforstående

52 prosent av bedriftene tar med seg bedriftsintern informasjon hjem fra jobben.

86 prosent videresender rutinemessig sensitive dokumenter med epost

83 prosent skriver ut kunderegistre og tar dem med ut av bedriften, eller laster dem over på en usb-enhet 2

26 prosent sender kundeinformasjon med webbasert epost

Ifølge McAfee har langt fra alle firmaer regler som demmer opp for lekkasjer.

LES OGSÅ: Du er det farligste viruset

Hele 37 prosent av de spurte i undersøkelsen rapporterer at de ikke har noe som helst regelverk for håndtering av sensitive opplysninger. Og blant dem som har slike regler, oppgir 24 prosent av de ikke kjenner reglene

Ikke ondsinnet

Men problemet er ikke nødvendigvis at ansatte har til hensikt å lekke informasjon.

- Mye av dette skjer helt uforvarende. Alle kan gjøre feil, sier Greg Day i McAfee.

Selv om det alltid vil bli stjålet data fra bedrifter, er det mulig å komme noe av problet til livs. DLP-systemer (data loss protection) kan med relativt enkle grep bidra til å beskytte dokumenter.

LES OGSÅ: Ødeleggelse til høystbydende

Flagging av innhold som skal behandles spesielt varsomt, kan for eksempel gjøre det umulig å klippe og lime inn dokumentet eller å flytte det ut på en usb-pinne.

- Det er nok ikke hensiktsmessig å beskytte alle informasjon på denne måten. På den annen side minsker du risikoen for at seskapets femårsstrategi handler hos en konkurrent via en usb-pinne, sier Day.

HER er noen gode tips for å beskytte seg mot utro tjenere.

Les om:

Sikkerhet