Gjør det mulig med video i Tetra

Gjør det mulig med video i Tetra

Video i Nødnett kan bli mulig, ved hjelp av teknologi fra det norske selskapet Ansur.

- Vi har alt levert et titalls-systemer over hele verden. Vårt system Asign er basert på lavoppløselig og sterkt komprimert overføring av bilder og video. Så kan operasjonsentralen velge ut de videoklipp og bilder han trenger og få akkurat det overført i høy oppløsning, forklarer Harlad Skinnemoen i Ansur.

I forrige uke demonstrerte Motorola bilder og video over TEDS-standarden. Denne standarden ble ferdigstilt i 2009 og baserer seg på dataoverføring på 50khz – det vil si i hastigheter mellom 80 kbit/s med sterk error-beskyttelse og opp til 157 kbit/s uten.

Direktoratet for Nødkommunikasjon har testet TEDS med bilde- og videooverføring på Notodden. De har også greid å overføre video fra kjøretøyer i bevegelse. Motorola som leverer TETRA-nettet med TEDS i en tredjedel av de 2100 basestasjonene skriver i en pressemelding at levende bilder kan gi bedre responstid og overblikk av situasjonen på stedet og dermed øke den generelle beredskapen.

Intelligens og båndbredde

Det kan kanskje virke merkelig å snakke om dataoverføringshastighet på 80-157 kbit/s i ei tid da snittet hos norske husholdninger nærmer seg 20 Mbit/s og 4G LTE i mobilnettet kan greie over 50 Mbit/s i praktisk bruk. Årsaken er at TETRA er bygd som et talesystem. Med TEDS søker man nå å bøte på svakheten for dataoverføring med intelligente systemer. På lang sikt har lederen for Direktoratet for Nødkommunikasjon Tor Helge Lyngstøl sagt at de ønsker seg en blokk en 700 Mhz-frekvensene for å kunne bruke LTE slik Motorola nå leverer terminaler for i USA.

Og det går an å overføre video også på lave hastigheter. Det husker mange av oss også var mulig med ISDN 64-128 kbit/s. TEDS er med andre ord et system på ISDN privat-nivå.

Det som skjer med Ansurs system Asign er at det overføres bilder og video som forhåndsvisning med bildene komprimert 100 ganger og HD-video 1000 ganger.

- For dette formålet trenger vårt system Asign liten båndbredde. Deretter kan operatøren sentralt plugge ut korte videoklipp eller enkeltbilder i full oppløsning. I høy oppløsning for detalj-studier trenger han normalt ikke lange sekvenser eller mange bilder, sier Skinnemoen i ASUR.

Han leder firmaet og har lang erfaring med bildeoverføring blant annet fra Tandberg. Men systemet Asign skiller seg vesentlig fra tidlige videokonferansedekodere som automatisk tilpasset kvalitet etter båndbredden. Her er det brukerne som bestemmer hvilken detaljrikdom eller videolengde han trenger.

Systemet håndterer også parallell overføring til flere brukere innen sammen basestasjon. Direktoratet har ikke bare testet videooverføring – også skanning og sjekk av registreringsnummer på kjøretøy og skanning av fingeravtrykk er utprøvd.

- Vi er imponert over hvordan TEDS utnytter kapasiteten i nettet og hvilke muligheter dette åpner for brukerne våre, sier Tor Helge Lyngstøl.

Les om:

Sikkerhet