Glem penn og budbil

Glem penn og budbil

Programvarehuset Maestro har utviklet en ny løsning for e-signatur i PDF-dokumenter.

Selskapet Maestro Soft AS har utviklet programvare for årsoppgjør til revisorer og regnskapsførere siden 1988, og er nå ute med en ny vri på e-signatur.

Signatur for alle

- Vi har patentert en løsning mot PDF, og knekket koden på at du kan være flere som signerer samme dokument, uavhengig av Bankid og Buypass. Vi føler vi er en nykommer med flere fortrinn, forteller Anne Taranger Gjesdahl, teamleder for salg og marked i Maestro.

Løsningen «Signant» ble opprinnelig utviklet som en del av Maestro Årsoppgjør, selskapets flaggskip med omlag 8.000 brukerforhold. Signant er fortsatt helintegrert i Årsoppgjør, men Maestro har også opprettet en portalløsning. Her kan man logge seg på med vanlig Bankid eller Buypass, som de fleste har allerede.

- Vi jubler dessuten over at Java mest sannsynlig forsvinner fra Bankid 2.0 til høsten. Vi har testet, og det fungerer utmerket. Det er vi glade og klare for, legger hun til.

Gjesdahl mener dessuten Signant har en stor fordel ettersom løsningen er testet grundig av grundige personer.

- Vi føler oss heldige som har denne teknologien som er utviklet for regnskapsførere. Da fikk vi gjennomtestet den i en grundig bransje, sier Gjesdahl.

Håpet, og ikke bare for Maestro, er jo at elektronisk signering skal erstatte printer og skanner, og at man skal slippe å sende signatur med budbil og den slags. Om det vil ta tid å omstille seg tradisjonell tankegang og omstille seg fra penn og papir til PDF og Bankid er gjenstår å se. Men tilbakemeldingene har så langt vært gode, forteller Gjesdahl.

- Det er jo en modning som skal til når det gjelder å ta dette i bruk, og man må venne seg til alt. Det er litt skrekkblandet fryd når man tar i bruk slik ny teknologi, sier Gjesdahl.

Nye bruksområder

Det hører også med en tjenesteintegrasjon som kan settes inn i andre fagsystemer. Eksempelvis er det en kunde som har integrert Signant i en leasing-løsning for å lease biler på nett. Selskapet det gjelder har utvidet markedssegmentet fra bedriftleasing til å inkludere private leasere, og hadde behov for en løsning som legger til rette for at hele prosessen kunne gjennomføres digitalt på nett.

Etter søknad er sendt og kredittvurdering er utført, sendes kontrakten tilbake til kunden for signering. Kunden logger seg på med Bankid eller Buypass, og bekrefter at han er den han sier. Signaturen vises i et emblem i høyre hjørne av dokumentet, og sikkerheten er ivaretatt med elektronisk sertifikat som vises i signaturpanelet.

I tillegg kommer signatur- og dokumenthistorikk. Dersom dokumentet endres, faller signaturen bort. På den måten skal det ikke være mulig å gjøre endringer i kontrakten, som nå er gyldig, i ettertid. Det er selvsagt også støtte for multisignatur, at flere kan signere det samme dokumentet.

Blant andre områder Maestro ser for seg som kan nyte godt av teknologien er timeføring, lisensavtaler, leieavtaler og offentlige dokumenter.

Selskapet håper også på en samkjøring i offentlige prosjekter for å tilrettelegge for elektronisk signatur.

- Det ligger i planene, det med offentlige dokumenter, men det er litt forbeholdt hoffleverandørene av store teknologiprosjekter. Men det er et område vi helt klart ser på, avslutter Gjesdahl.

Fakta om Signant

  • PDF med avansert elektronisk signatur basert på kvalifiserte sertifikater.
  • Signering gjøres med vanlig BankID eller Buypass smartkort. Dette gir sterkeste form for elektronisk signering i Norge med identifisering på sikkerhetsnivå 4.
  • Juridisk bindende.
  • Etterkommer PAdES (PDF with Advanced Electronic Signatures).
  • Imøtekommer ISO 32000-1 samt gjeldende EU direktiv for avansert elektronisk signatur.
  • Lang Tids Validerbar (LTV aktivert).
  • Åpnes, vises og valideres i vanlig PDF-leser.
  • Multisignatur, flere kan signere samme dokument.
  • Multi e-ID, flere kan signere med ulik e-ID (for eksempel Buypass/Bankid)

Signert PDF-dokument er selvstendig og inneholder all signaturinformasjon og tidsstempling. Dokumentet kan både kopieres i bekreftede kopier, sendes på e-post og lagres til eget arkiv uten å bryte signaturene.

Kilde: Maestro

Les om:

Sikkerhet