Google og Youtube utleverer data

Google og Youtube utleverer data

Myndigheter etterspurte opplysninger om 10.000 brukere på et halvt år.

De siste seks månedene av 2009 mottok Google og Google-eide Youtube mer enn 10.000 forespørsler om brukeropplysninger fra ulike offentlige myndigheter.

Dette kommer frem på en ny Google-side som kaster lys over offentlige myndigheters henvendelser angående informasjon om privatpersoners nettbruk, samt henstillinger om fjerning av støtende innhold.

Blant landene som har sendt mest forespørsler er USA, England og Brasil. Kina har nektet Google å publisere sine data fra landet, og figurerer derfor ikke på listen.

Legitime forespørsler

Mesteparten av informasjonen som forespørres rundt privatpersoners nettbruk er ifølge Google nødvendig for undersøkelser av kriminelle forhold, og mange av henvendelsene om å fjerne videoer og annet innhold er også legitime.

Dette gjelder for eksempel forespørsler om å fjerne barnepornografisk innhold.

Mindre sensur

I sin blogg forteller Google at informasjon av typen myndighetene søker historisk sett ikke har vært lett tilgjengelig.

- Vi tror en større åpenhet vil føre til mindre sensur, skriver selskapet.

Foreløpig vil Google ikke ut med hvor ofte selskapet retter seg etter forespørslene fra offentlige myndigheter, men etter planen vil opplysninger om dette kunne offentliggjøres i fremtiden.

Grunnet kompleksiteten i strømmen av henvendelser har Google ennå ikke avgjort hvordan forespørslene skal kategoriseres og kvantifiseres. Når dette er i orden vil mer informasjon om denne typen henvendelser kunne offentliggjøres, sier selskapet.

Norge er ett av mange land hvor Google rapporterer om mindre enn ti forespørsler om å fjerne innhold. 75 prosent av disse ble etterfulgt eller delvis etterfulgt. Det er ikke registrert forespørsler om utlevering av data her til lands.

Les om:

Sikkerhet